Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Tyttö kävelee metsätietä koulureppu selässään.

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Perusopetuksen oppilaat käyvät pääsääntöisesti omaa lähikouluaan.

Lähikoulu ei välttämättä ole kotia lähinnä sijaitseva koulu. Tarvittaessa oppilaalle myönnetään koulukuljetusetuus, jota huoltajan on haettava erikseen.

Koulupaikka määräytyy ensisijaisesti asuinalueen mukaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden sijoittelu toteutetaan ilman ennalta määrättyjä koulujen oppilaaksiottorajoja. Tavoitteena on luoda esi- ja perusopetuksen aloittaville oppilaille yhdenmukaiset oppimisen mahdollisuudet mahdollisimman tasakokoisissa opetusryhmissä. Huoltajilla on mahdollisuus hakea toissijaista oppilaspaikkaa muusta kuin oppilaalle osoitetusta ensisijaisesta koulusta. Lue lisää tiedostosta Perusopetuksen oppilaaksioton perusteet lukuvuodelle 2024-2025. Toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilaalla ei ole oikeutta koulumatka- tai kuljetusetuun.

Ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittaudutaan vuosittain alkuvuodesta. Kouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta sähköisesti.

Ilmoittautumisajan jälkeen kuntaan muuttavat voivat ilmoittautua olemalla yhteydessä suoraan kouluun.

Koulun aloittamisen siirtäminen

Kunta voi antaa lapselle luvan aloittaa koulun aikaisemmin tai myöhemmin. Jos arvioidaan, ettei lapsi ole valmis aloittamaan koulua vielä sinä vuonna kun hän täyttää 7 vuotta, psykologit tekevät hänelle kouluvalmiusarvion. Lisätietoa kouluvalmiusarviosta saa lapsen esiopetuspaikasta, varhaiskasvatuksen erityisopettajilta sekä tutkimuksia tekeviltä psykologeilta.

Lapsi voi aloittaa koulun jo kuusivuotiaana siinä tapauksessa, että hänellä on riittävät valmiudet suoriutua koulunkäynnistä. Jos huoltajat haluavat selvittää, voiko heidän lapsensa aloittaa koulun vuotta aikaisemmin, he hankkivat ja kustantavat itse tarvittavat psykologiset tutkimukset. Vanhempien kannattaa varmuuden vuoksi täyttää myös esiopetushakemus.

 

Aiheeseen liittyvää: