Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Tyttö kävelee metsätietä koulureppu selässään.

Lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin hän täyttää seitsemän vuotta. Perusopetuksen oppilaat käyvät pääsääntöisesti omaa lähikouluaan.

Lähikoulu ei välttämättä ole kotia lähinnä sijaitseva koulu, mutta lähikoulu on useimmiten kävelymatkan päässä. Tarvittaessa oppilaalle myönnetään koulukuljetusetuus, jota huoltajan on haettava erikseen.

Koulupaikka määräytyy ensisijaisesti asuinalueen mukaan. Mahdollista on hakea muuhunkin kuin omaan lähikouluun. Lue lisää tiedostosta Toissijaisen oppilaaksioton periaatteet. Toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilaalla ei ole oikeutta koulumatka- tai kuljetusetuun.

Ensimmäiselle vuosiluokalle ilmoittaudutaan vuosittain alkuvuodesta. Kouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta sähköisesti.

Ilmoittautumisajan jälkeen kuntaan muuttavat voivat ilmoittautua olemalla yhteydessä suoraan kouluun.

Koulun aloittamisen siirtäminen

Kunta voi antaa lapselle luvan aloittaa koulun aikaisemmin tai myöhemmin. Jos arvioidaan, ettei lapsi ole valmis aloittamaan koulua vielä sinä vuonna kun hän täyttää 7 vuotta, psykologit tekevät hänelle kouluvalmiusarvion. Lisätietoa kouluvalmiusarviosta saa lapsen esiopetuspaikasta, konsultoivilta erityislastentarhanopettajilta ja tutkimuksia tekeviltä psykologeilta.

Lapsi voi aloittaa koulun jo kuusivuotiaana siinä tapauksessa, että hänellä on riittävät valmiudet suoriutua koulunkäynnistä. Jos huoltajat haluavat selvittää, voiko heidän lapsensa aloittaa koulun vuotta aikaisemmin, he hankkivat ja kustantavat itse tarvittavat psykologiset tutkimukset. Vanhempien kannattaa varmuuden vuoksi täyttää myös esiopetushakemus.