Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy valitun palvelutuotteen mukaisesti. Lohjalla perheillä on valittavana seuraavat palvelutuotteet:

  • Alle 20 h / vko (alle 84 h/kk), 60% maksu
  • Yli 20 h – 35 h/ vko (yli 84h – 147 h/kk), 80% maksu
  • Yli 35 h / vko (yli 147 h /kk), 100% maksu

Esiopetuksen lisäksi annettavan täydentävän varhaiskasvatuksen osalta on valittavana seuraavat palvelutuotteet:

  • Alle 15 h / vko (alle 63 h/kk), 40% maksu
  • Yli 15 h – 20 h / vko (63 h – 84 h/kk), 60% maksu
  • Yli 20 h (yli 84 h/kk), 80% maksu

Esiopetus 4 h/pv on maksutonta.

Tuloselvityksen voi tehdä sähköisesti Wilmassa. Paperisen lomakkeen voi tulostaa tästä.

Sisaralennus varhaiskasvatusmaksuista: Kuukausimaksu ja varhaiskasvatuksen maksulaskuri

Valittu palvelutuote on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Perustellusta syystä, kuten opiskelun tai työllistymisen takia varhaiskasvatusmaksua voidaan tarkistaa muulloinkin. Huoltajat voivat halutessaan antaa kirjallisen luvan tulotietojen selvittämiseen tulorekisteristä. Kirjallisen luvan voi antaa myös sähköpostitse oman alueen toimistosihteerille. Etuustiedot selvitämme Kelan palvelusta. Huoltajat ilmoittavat kirjallisesti lapsen hoitoajat.

Varattujen viikkotuntien keskimääräinen tasoittumisjakso on kuukausi. Vajaaksi jäänyttä varhaiskasvatusaikaa ei hyvitetä.

Vuorohoidossa seurataan tuntien keskimääräistä kertymistä kolmen kuukauden jaksoissa, koska käytettyjen hoitoaikojen määrä vaihtelee suuresti kuukausittain.

Varhaiskasvatuksessa olevan esioppilaan tilapäinen pidempi hoitoaika syys-, joulu- ja talviloman aikana ei aiheuta muutosta varhaiskasvatusmaksuun. Kesäajan (kesä-elokuun) maksu määräytyy normaalin varhaiskasvatusmaksun mukaan. Esioppilaan asiakasmaksu muuttuu, jos maksunmääräytymisen perusteena olevat asiat muuttuvat (tulot, perheenkoko, säännöllinen varhaiskasvatusaika).

Perheen loma-aikoja ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa vähentävänä säännölliseen varhaiskasvatusaikaan. 

Maksuluokan muutoksen peruste ei voi olla satunnainen poissaolo, sairauspoissaolo eikä vuosiloma.

Lapsen varhaiskasvatusajat on ilmoitettava viimeistään 10 päivää ennen hoitotarvetta.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille hyvitetään hoitomaksussa poissaolot varahoitotilanteissa, joissa he ovat sitoutuneet järjestämään itse lapsensa varahoidon. Varahoidon järjestämisestä sovitaan kirjallisesti vähintään syys- tai kevättoimintakaudeksi.

Hyvitys ei koske vanhempien loma-aikoja, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu

Enintään 5 päivää kestävästä tilapäishoidosta peritään kokoaikaisen varhaiskasvatuksen päivämaksuna 18,00 euroa ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksuna 11 euroa.

Kerhotoiminta maksaa 3,00 €/päivä (3 h) tai yli 12 päivää 35 €/kk.

Kehitysvammahuollon piiriin kuuluvien lasten hoitomaksut:
Kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatusmaksun ensisijainen määrittelyperuste on lapselle laadittu kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuolto-ohjelma. Jos erityishuolto-ohjelmaan ei ole kirjattu varhaiskasvatusta, määräytyvät maksut Lohjan kaupungin maksuperiaatteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Lapselle myönnettyyn varhaiskasvatuspaikkaan voi käydä tutustumassa sopimuksen mukaan ennen päätöksen mukaista alkamispäivää. Tutustumiskäynneistä ei peritä varhaiskasvatusmaksua lapsen huoltajan ollessa mukana.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatuspaikan voi irtisanoa varhaiskasvatuspaikan irtisanominen-lomakkella Wilmassa.

 

Aiheeseen liittyvää: