Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Sovitun hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun

 • Alle 15 h / vko (alle 63 h/kk), enintään 145 €/kk (50% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta)
 • 15-20 h / vko (63-84 h/kk), enintään 173 €/kk (60% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta)
 • 20-25 h / vko (84-105 h/kk), enintään 188 €/kk (65% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta)
 • 25-30 h / vko (105-126 h/kk), enintään 217 €/kk (75% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta)
 • 30-35 h / vko (126-147 h/kk), enintään 231 €/kk  (80% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta)
 • yli 35 h / vko (yli 147 h/kk), enintään 289 €/kk (100% maksu) 

Esiopetuksen lisäksi annettavasta muusta varhaiskasvatuksesta peritään maksu seuraavan taulukon mukaan:

 • Alle 10h / vko (alle 42h/kk), enintään 58 €/kk (20% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta)
 • yli 10 h – alle 15 h (42 h – 63 h/kk), enintään 116 €/kk(40% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta)
 • yli 15 h – alle 20 h (63 h – 84 h/kk), enintään 173 €/kk (60% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta)
 • yli 20 h (yli 84 h/kk), enintään 231 €/kk (80% kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta)

Esiopetus 4 h/pv on maksutonta.

Varhaiskasvatuksen hoitoajat muuttuvat 1.8.2020 alkaen

Kaikille lapsille palautuu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen 1.8.2020 voimaantulevan varhaiskasvatuslain muutoksen jälkeen. Sovitun hoitoajan vaikutus asiakasmaksuun 1.8.2020 jälkeen:

 • Alle 20 h / vko (alle 84 h/kk), 60% maksu
 • Yli 20 h – 35 h/ vko (yli 84h – 147 h/kk), 80% maksu
 • Yli 35 h / vko (yli 147 h/kk), 100% maksu

Esiopetuksen lisäksi annettavasta muusta varhaiskasvatuksesta peritään maksu seuraavan taulukon mukaan:

 • Alle 15 h / vko (alle 63 h/kk), 40% maksu
 • Yli 15 h – 20 h / vko (63 h – 84 h/kk), 60% maksu
 • Yli 20 h (yli 84 h/kk), 80% maksu

Huoltajat ilmoittavat kirjallisesti lapsen hoitoajat ja valittu maksuluokka on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Perustellusta syystä, kuten opiskelun, työllistymisen tai varhaiskasvatusoikeuden muuttuessa, varhaiskasvatusmaksua voidaan tarkistaa muulloinkin. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Varattujen viikkotuntien keskimääräinen tasoittumisjakso on kuukausi. Vajaaksi jäänyttä varhaiskasvatusaikaa ei hyvitetä.

Vuorohoidossa seurataan tuntien keskimääräistä kertymistä kolmen kuukauden jaksoissa, koska käytettyjen hoitoaikojen määrä vaihtelee suuresti kuukausittain.

Varhaiskasvatuksessa olevan esioppilaan tilapäinen pidempi hoitoaika syys-, joulu- ja talviloman aikana ei aiheuta muutosta varhaiskasvatusmaksuun. Kesäajan (kesä-elokuun) maksu määräytyy normaalin varhaiskasvatusmaksun mukaan. Esioppilaan asiakasmaksu muuttuu, jos maksunmääräytymisen perusteena olevat asiat muuttuvat (tulot, perheenkoko, säännöllinen varhaiskasvatusaika).

Lapsen säännöllisestä viikoittaisesta ja päivittäisestä varhaiskasvatusajasta sekä poissaoloista tehdään kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikön kanssa. Perheen loma-aikoja ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa vähentävänä säännölliseen varhaiskasvatusaikaan.  

Maksuluokan muutoksen peruste ei voi olla satunnainen poissaolo, sairauspoissaolo eikä vuosiloma.

Lapsen varhaiskasvatusajat on ilmoitettava viimeistään 10 päivää ennen hoitotarvetta.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmille hyvitetään hoitomaksussa poissaolot varahoitotilanteissa, joissa he ovat sitoutuneet järjestämään itse lapsensa varahoidon. Varahoidon järjestämisestä sovitaan kirjallisesti lapsen päivähoitosuunnitelmassa vähintään syys- tai kevättoimintakaudeksi.

Hyvitys ei koske vanhempien loma-aikoja, jolloin lapsi ei muutenkaan tarvitsisi päivähoitoa.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu

Enintään 5 päivää kestävästä tilapäishoidosta peritäänkokoaikaisen varhaiskasvatuksen päivämaksuna 18,50 euroa ja osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksuna 11 euroa.

Kerhotoiminta maksaa 3,00 €/päivä (3 h) tai yli 12 päivää 35 €/kk.

Postikadun leikkipuiston tarjoama tilapäinen lastenhoito maksaa 2€/h (max. 2h).

Kehitysvammahuollon piiriin kuuluvien lasten hoitomaksut:
Kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatusmaksun ensisijainen määrittelyperuste on lapselle laadittu kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuolto-ohjelma. Jos erityishuolto-ohjelmaan ei ole kirjattu varhaiskasvatusta, määräytyvät maksut Lohjan kaupungin maksuperiaatteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Lapselle myönnettyyn varhaiskasvatuspaikkaan voi käydä tutustumassa sopimuksen mukaan ennen päätöksen mukaista alkamispäivää. Tutustumiskäynneistä ei peritä varhaiskasvatusmaksua lapsen huoltajan ollessa mukana.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta.

Vanhempien tulee ilmoittaa kirjallisesti hoitosuhteen päättymisestä lapsensa varhaiskasvatuspaikan esimiehelle (päiväkodin johtajalle) kuukausi ennen hoitosuhteen päättymistä.