Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2018 ALKAEN

Varhaiskasvatusmaksut määritetään perheen koon mukaisena prosenttiosuutena perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätään maksu, joka on enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta. Perheen muista lapsista varhaiskasvatusmaksu on 20 % nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatusmaksusta.
Alin perittävä maksu on 27 euroa.