Varhaiskasvatuslaskutus ja muutoksenhaku

Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan seuraavan kuukauden puolivälin jälkeen ja laskun eräpäivä on laskutuskuukautta seuraavan kuun alussa.

Erääntyneistä varhaiskasvatusmaksuista peritään lain mukaista viivästyskorkoa.
Varhaiskasvatusmaksut korkoineen ovat suoraan ulosottokelpoisia.

Tiedustelut:
Varhaiskasvatusmaksujen määräytymistä ja laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat varhaiskasvatuksen toimistosihteerit:

Piia Stelmacher, puh. 044 369 1249
Saija Nygren, puh. 044 362 1629
Satu Vitikainen, puh. 044 369 1551
Sari Helva, puh. 044 374 0007

lisätietoja tästä

Lapsen varhaiskasvatusaikoihin, varhaiskasvatuksen tarpeeseen ja perhetietoja koskeviin kysymyksiin vastaavat päiväkotien johtajat ja palveluohjaaja.

MUUTOKSENHAKU: MAKSUALENNUS / -VAPAUTUS

Perheelle määriteltyä varhaiskasvatusmaksua voidaan alentaa erityisistä syistä esim. taloudellisten vaikeuksien, sairauden tms. vuoksi kirjallisen hakemuksen perusteella. Päätöksen maksualennuksesta tai -vapautuksesta tekee lasten, nuorten ja perheiden palvelualuejohtaja ja sen perusteeksi tarvitaan sosiaalityöntekijän lausunto.

 

Aiheeseen liittyvää: