Lapsen lääkehoitosuunnitelma

Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma laaditaan kaikille lääkehoitoa tarvitseville (esim. astma, diabetes, epilepsia) varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Suunnitelma tehdään yhteistyössä lapsen huoltajien, lapsen ryhmän henkilökunnan/omahoitajan ja tarvittaessa lasta hoitavan terveydenhuollon henkilökunnan kanssa ennen lääkehoidon aloittamista päivähoidossa.

Mikäli lapsella on lääkärin määräämä lääkekuuri, jossa annostus vaatii lääkkeen antamista päiväkotipäivän aikana, lääkkeen resepti on esitettävä henkilökunnalle ja lääke tuodaan vanhempien annostelemana valmiiksi lääkeruiskussa tai yksittäisenä kerta-annoksena. Varhaiskasvatuksen henkilöstö ei näissä tapauksissa annostele lääkettä.

 

Aiheeseen liittyvää: