Yksityinen varhaiskasvatus

Tiedote yksityisille palveluntuottajille ja heidän asiakkailleen.

Lautakunta käsitteli kokouksessaan 30.01.2019 palvelusetelien rajaamista. Alla esittelijän muutettu päätösehdotus, jonka lautakunta äänestyksen jälkeen hyväksyi.

1. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää jatkaa palvelusetelien myöntämistä tarveperusteisesti niin, että uusia palveluseteleitä myönnetään alueelliset erityistarpeet ja kunnallinen varhaiskasvatuspaikkatilanne huomioon ottaen. Nykyiset palvelusetelisopimukset pysyvät voimassa.

2. Lautakunta velvoittaa lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen viranhaltijat laatimaan periaatteet palvelusetelien myöntämisestä tarveperusteisesti kohdan 1 pohjalta ja tuomaan ne seuraavaan lautakunnan kokoukseen.

Tämä päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että koska talousarviossa on pysyttävä, uusia palveluseteleitä ei myönnetä muuta kuin tarveperusteisesti harkintaa käyttäen. Seuraavaksi lähdetään valmistelemaan kriteerejä, joihin perustuen voidaan myöntää palveluseteleitä tarveperusteisesti. Kriteerit viedään Lasten, nuorten ja perheiden lautakuntaan 6.3.2019 päätöksentekoa varten.

Yksityisen hoidon tuki on aiheuttanut osapuolille harmia kirjatun sopimuksen vaikean tulkitsemisen vuoksi.

Yksityisen hoidon tukeen ei ole tullut mitään muutosta. Yksityisen hoidon tukeen kuuluvan hoitorahan 172,25 € saavat kaikki, jotka sitä hakevat. Hoitolisä on tulosidonnainen. Perhepäivähoitoon tarkoitetun Lohjan kuntalisän 162,27 € saavat kaikki, jotka ovat hakeneet Kelan yksityisen tuen hoitorahaa ja joiden lapsi on hoidossa yli 20 h/ vko. Jos perhe saa täysimääräisenä kelan hoitolisän, saa perhe siihen myös kuntalisän, joka on 33,64 €. Jos perheellä on työsuhteinen hoitaja kotona, on kuntalisä 210 €. Kuntalisää ei ole Lohjalla käytössä päiväkotihoidossa.

 

Yksityinen varhaiskasvatus on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa. Yksityiset päiväkodit voivat tarjota myös vaihtoehtopedagogiikkaa, kuten Montessori- tai Steiner-kasvatusta sekä esiopetusta. Lapsen vanhemmat voivat hakea palveluun kaupungin tulosidonnaista palveluseteliä tai Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä.

Yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin hakeudutaan olemalla yhteydessä suoraan yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitajaan.

Liikuntapainotteinen Touhula Vappula

Montessori-päiväkoti Touhula Neitsytlinna

Päiväkoti Laakso

Steiner-päiväkoti Pääskynpesä

 

Yksityiset perhepäivähoitajat

 

Yksityisen päivähoidon palveluseteli

Kela-yksityisen hoidon tuki

Kela