Lähikoulu ja oppilaaksi­ottoalue

Kouluverkko on suunniteltu siten, että lähes kaikki oppilaat voivat opiskella koko peruskouluaikansa oman asuinalueensa lähikoulussa. Jos oppilas käy yhtenäistä peruskoulua, jossa on 1.–9. luokat, koulua ei tarvitse vaihtaa 7. luokalle siirryttäessä.

Anttilan yläkoulualueeseen kuuluvat

Harjun yläkoulualueeseen kuuluvat

Järnefeltin yläkoulualueeseen kuuluvat

Mäntynummen yhtenäiskoulun yläkoulualueeseen kuuluvat

Nummen yhtenäiskoulun yläkoulualueeseen kuuluvat

Ruotsinkielisen oppilasalueeseen kuuluvat