Ohjelmointi

Ohjelmointi eli koodaaminen ei ole oma oppiaine, vaan aikaa sen opetukselle otetaan esim. matematiikan tuntijaosta. Opetussuunnitelmassa ohjelmointi on kirjattu matematiikan oppisisältöihin.

Ohjelmoinnin opettamisen tavoitteena peruskoulutasolla on ohjelmoinnillisen ajattelun perusteiden oppimista sekä tekemistä ja harjoittelua. Ohjelmoinnillisen ajattelun perusteita ovat esimerkiksi kyvyt pilkkoa ongelma osiin, antaa yksikäsitteisiä komentoja tietokoneelle ja pohtia, mitkä komennot missä järjestyksessä ratkaisevat ongelman.

Ohjelmoinnin ja robotiikan sivut löytyvät Lohjan kaupungin TVT-sivuilta.

 

Aiheeseen liittyvää: