Fakturering gällande småbarnspedagogiken

Avgifterna för småbarnspedagogiken faktureras efter mitten av den följande månaden och förfallodagen är i början av månaden efter faktureringsmånaden.

På förfallna avgifter för småbarnspedagogiken debiteras dröjsmålsränta enligt lag.
Avgifterna för småbarnspedagogiken med ränta är direkt utsökningsbara.

Förfrågningar:
Förfrågningar som gäller fastställande och fakturering av avgifterna för småbarnspedagogiken besvaras av byråsekreterarna inom småbarnspedagogiken:

Satu Laaksonen, tfn 044 369 1249
Saija Nygren, tfn 044 362 1629
Marja Lindfors, tfn 044 369 1551
Sari Helva, tfn 044 374 0007

Läs mer här

Frågor som gäller tiderna inom småbarnspedagogiken, behovet av småbarnspedagogik och uppgifter om familjen besvaras av servicehandledaren och daghemsföreståndarna.

SÖKANDE AV ÄNDRING: NEDSATT AVGFIT/BEFRIELSE FRÅN AVGIFT

Avgiften för småbarnspedagogiken kan på skriftlig ansökan nedsättas av särskilda orsaker, t.ex. på grund av ekonomiska svårigheter, sjukdom e.d. Beslutet om en nedsatt avgift eller befrielse från en avgift fattas av direktören för serviceområdet för barn, unga och familjer utifrån en socialarbetares utlåtande.

 

Related to the subject: