Frånvarodagars inverkan på avgifterna för småbarnspedagogiken

Månadsavgiften för småbarnspedagogiken debiteras också för frånvarodagar med följande undantag:

Gottgörelse på grund av barnets sjukdom

Om ett barn är borta på grund av sjukdom

  • minst 11 vårddagar under en kalendermånad, debiteras hälften av avgiften för småbarnspedagogik
  • hela kalendermånaden, debiteras ingen vårdavgift.

Om regelbundna lediga dagar infaller under barnets sjukdomstid, ändras de lediga dagarna inte till sjukdagar. Likaså om barnet är sjukt under en förhandsanmäld semester, ändras semesterdagarna inte till sjukdagar.

När det gäller avgifterna för småbarnspedagogik

gottgörs förhandsanmäld frånvaro som infaller

  • i juni, juli och/eller augusti under skolornas sommarlov (6.6.2022 – 10.8.2022)

Ett villkor för att få gottgörelse för avgiften är att frånvaron anmäls till barnets plats inom två veckor  före frånvaron.

Annan frånvaro

Om barnet av någon annan orsak (semester, tillfällig frånvaro) inte deltar i småbarnspedagogiken under hela kalendermånaden, debiteras hälften av månadsavgiften.

Juli är en avgiftsfri månad, förutsatt att den kommunala småbarnspedagogiken har inletts senast i augusti samma verksamhetsår.

Om barnets vårdnadshavare reserverar för sitt barn en plats inom småbarnspedagogiken i juni-augusti för sin semester och avbokar inte platsen på förhand, debiteras för en plats inom småbarnspedagogiken som inte avbokats hälften av den månadsavgift som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Mer information ges av daghemsföreståndarna och byråsekreterarna inom småbarnsfostran.

 

Related to the subject: