Smågrupper

I vissa skolor ges specialundervisning i smågrupper för att stödja eleverna. När stödundervisningen och/eller specialundervisningen på deltid inte räcker till kan eleven få stöd i en smågrupp inom specialundervisningen. För att så många elever som möjligt inom den grundläggande utbildningen ska få stöd för sitt lärande och sin skolgång så nära hemmet som möjligt har man i vissa skolor inrättat smågrupper inom specialundervisningen för att stödja eleverna.  Studierna kan ske delvis eller helt i en smågrupp och smågruppsstudierna kan pågå i en viss period eller vara mer permanent. Som lärare för en smågrupp inom specialundervisningen fungerar specialklasslärare ofta med skolgångsbiträdet som arbetspar i klassen. Verksamhetsprinciperna för smågrupperna inom specialundervisningen är skolspecifika.

 

Related to the subject: