Flexibelt arrangemang av undervisnings­grupper

Flexibelt grupparrangemang innebär att eleverna delas upp i grupper t.ex. enligt kunskaper, inlärningsstilar eller ämnen. Flexibla undervisningsgrupper erbjuder en möjlighet att påverka elevens lärmiljö så att användningen av differentierade undervisningsmetoder underlättas. I praktiken är det vanligast att specialläraren och klassläraren delar eleverna upp i grupper och undervisar eleverna i större och mindre grupper genom att använda den tid för undervisningens innehåll som gruppen behöver. Syftet med uppdelningen i grupper är att förbättra både undervisningens kvalitet och lärandet.

 

Related to the subject: