Skolgångsbiträden

Skolgångsbiträdets uppgift är att handleda och stödja eleven i skolgången och lärandet tillsammans med läraren. Biträdet främjar i sitt arbete skolans mål för fostran, hjälper eleven att klara sig självständigt och utveckla en positiv självkänsla. Dessutom deltar skolgångsbiträdet i elevens undervisning samt i planeringen av rehabiliteringen och dess förberedelser.

Skolgångsbiträdet arbetar både med individer och med grupper. Biträden arbetar såväl i den allmänna undervisningens undervisningsgrupper som i smågrupper tillsammans med specialläraren eller resursläraren.  Rektorn ser tillsammans med elevvårdsgruppen till att de skolspecifika biträdesresurserna riktas till de elever eller undervisningsgrupper som mest behöver dem.

 

Related to the subject: