Programmering

Programmering eller kodning är inte ett eget läroämne, utan den tid som behövs för undervisningen i den tas t.ex. från matematikens timfördelning. I läroplanen ingår programmering i matematikens läroinnehåll.

Målet för undervisningen i programmering på grundskolenivå är att eleverna lär sig grunderna i det programmeringsmässiga tänkandet samt utför konkreta uppgifter och övningar i anslutning till det.  Grunderna i det programmeringsmässiga tänkandet är till exempel förmågan att dela upp problemet i delar, ge entydiga kommandon till datorn och fundera på med vilka kommandon och i vilken ordning man kan lösa problemet.

 

Related to the subject: