Anmälan till årskurs 7

Övergången från årskurs 6 till årskurs 7 förutsätter ett systematiskt samarbete av skolan eller skolornas personal, överföring av information som är nödvändig för undervisningen samt kännedom om inlärningsmiljöer, arbetssätt och vägledande dokument. Betydelsen av samspelet mellan hemmet och skolan är speciellt viktig i övergångsfasen. Övergången innebär för eleverna ofta en anpassning till en ny grupp, nya lärare och en ny miljö.

Det är viktigt att man i hemmet och skolan också ser till att eleverna kan känna sig trygga och uppmuntrar dem samtidigt att möta nya saker. Många val som påverkar framtiden blir aktuella. Att lyssna på och uppskatta eleverna och deras medverkan i att fatta beslut om egna saker och val är viktigt. Kontrollen av beslutet om särskilt stöd som lagen förutsätter görs innan eleven går över till årskurs 7.

Vid övergången från lågstadiet till högstadet flyttar eleven till ett högstadium inom det egna skolområdet. Detta gäller inte Metsolan koulu från vilken eleverna flyttar till olika högstadier enligt bostadsområde. Ansökan till skolan lämnas in via Wilma. Vid behov beviljas eleven skoltransportförmån som vårdnadshavaren ska ansöka om separat.

På våren i årskurs sex kan eleverna bekanta sig med det framtida högstadiet och möter eventuellt sin kommande klasshandledare. Elevhandledaren i högstadiet kommer och presenterar högstadiet för eleverna i årskurs sex och kuratorn har som ambition att träffa varje elev i årskurs sex under våren. Klassläraren kommer och berättar om eleverna i klassen för undervisningspersonalen i högstadiet. När det gäller överföring av information som är nödvändig för ordnandet av undervisningen medverkar vid behov också barnet och vårdnadshavarna.

De första skoldagarna i årskurs sju avsätts för orientering i skolan samt för indelning av klassen i en grupp. Stödeleverna medverkar i verksamheten redan under våren och under de första skoldagarna.

 

Related to the subject: