Grundläggande utbildning

Lojo stad erbjuder en högkvalitativ och enhetlig lärstig som finns till för alla. Verksamhetsidén är att främja förmågan att lära sig och ge en bra fostran, nödvändiga kunskaper och färdigheter i en trygg och uppmuntrande lärmiljö.

Värdegrunden för verksamheten är att främja öppenhet, ansvar, rättvisa, resultat och kreativitet.

Målet är att:

  • främja kommuninvånarnas välfärd
  • trygga eleverna mångsidiga kunskaper och färdigheter för att övergå till fortsatta studier, arbetslivet och ett självständigt liv
  • främja möjligheterna till ett gott liv i Lojo

En elev i grundskolan går i allmänhet i skola i sitt eget skolområde i skolan närmast hemmet. Som elevens skola kan anvisas också en skola i något annat område eller någon av de gemensamma årskurserna i staden, om det är ändamålsenligt med tanke på undervisningen.

 

Related to the subject: