Naturförskola

Naturförskolan ligger i Perttila, intill åsen. Basen är en kåta som naturförskolan använder som matplats och ibland som ett ställe för att värma sig när de små tårna eller fingrarna behöver värme. Eldstaden ligger i mitten av kåtan. För närvarande finns det 17 barn i naturförskolan. Frukosten och mellanmålet avnjuts på Perttilän koulu men lunchen äts i kåtan. Maten levereras till förskoleeleverna i stora värmekärl och delas sedan ut till barnen.

Naturförskolan gör många utflykter och bekantar sig med miljön i Perttilä och i mån av möjlighet även med andra ställen i Lojo. Aktiviteterna sker till största delen i naturen och man använder sig av naturmaterial, dock med hänsyn till naturvården. Naturvården är en viktig del av verksamheten.

Naturförkolans aktiviteter är mycket praktiska och funktionella. Barnens egna idéer och observationer beaktas vid utformningen av det gemensamma programmet. Dessutom har man långsiktiga projekt om ämnen som barnen är intresserade av. Dessa projekt inkluderar element som finns i läroplanen för förskoleundervisningen. Naturförskolan har också ett brett samarbete med Perttilän koulu. En gång i veckan tillbringar man en dag i skolans förskoleklass då skolans förskoleelever tillbringar en dag i kåtan.

 

Related to the subject: