Planen för förskoleundervisning

Innehållet i förskoleundervisningen styrs av den nationella och lokala läroplanen för förskoleundervisningen.

I Lojo utarbetas en lokal läroplan för förskoleundervisningen som en finsk- och svenskspråkig kontinuitet från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen. Läroplanen för förskoleundervisningen sammanbinder förskoleundervisningen till kommunens övriga verksamhet för att främja gynnsamma förutsättningar för barn och unga att växa, utvecklas och lära sig. Förskoleundervisningens uppgift som en brobyggare mellan småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen kräver ett nära samarbete med personalen både inom småbarnspedagogiken och inom den grundläggande utbildningen för att trygga en enhetlig lärostig för barnen. Läroplanen har utarbetats i nära samarbete mellan förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Förskoleundervisning (Utbildningsstyrelsens webbplats)

Läroplanen för förskoleundervisningen i Lojo

Elevvården i förskoleundervisningen

 

Related to the subject: