Anmälan till förskoleundervisning

Förordningen om grundläggande utbildning (23 a §) förutsätter att vårdnadshavaren ansöker om en förskoleundervisningsplats för sitt barn. Anmälning till förskoleundervisningen sker elektroniskt via Wilma. Förskoleundervisningen (4 timmar/dag) är avgiftsfri.

Anmälningen till förskoleundervisningen görs genom att logga in i Wilma i webbläsaren på https://lohja.inschool.fi. Anmälningen till förskoleundervisningen kan inte göras i Wilma-appen!

Anvisningar för att göra anmälan i Wilma.

Om barnet utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen (4 timmar/dag) också behöver kompletterande småbarnspedagogik, fyll i ansökan om kompletterande småbarnspedagogik på fliken Ansökningar och beslut i Wilma.

Ansökningstiden för förskoleundervisning som börjar hösten 2024 är 1–16.2.2024.

Alla vårdnadshavare för barn i förskoleåldern får under januari ett Wilma-meddelande eller brev per post som gäller anmälningen.

Annat att beakta

  • Alla förskoleelever anvisas en förskoleundervisningsplats enligt den nuvarande adressen. Vårdnadshavaren har också möjlighet att ansöka om andra alternativ.
  • Det finns en förskolegrupp med fokus på natur med 14 förskoleelever i Perttiläområdet, och alla familjer i Lojo kan lämna in en ansökan till den.
  • Skiftvård ordnas i skiftesdaghemmet Moision päiväkoti.
  • Svenskspråkig förskoleundervisning ges på Solbrinkens daghem och Daghemmet Petter.
  • En del av de privata daghemmen ordnar förskoleundervisning. Mer information om förskoleundervisning som ges av privata daghem fås direkt från de privata tjänsteproducenterna.
 

Related to the subject: