Anmälan till förskoleundervisning

Förordningen om grundläggande utbildning (23 a §) förutsätter att vårdnadshavaren ansöker om förskoleplats för sitt barn. Anmälan till förskoleundervisningen lämnas in i regel elektroniskt.

Elektronisk ansökan till förskoleundervisning.

Enligt lagen om småbarnspedagogik har ett barn i förskoleåldern rätt till småbarnspedagogik som ordnas utöver förskoleundervisningen om barnets vårdnadshavare  antingen arbetar eller studerar på heltid eller är sysselsatta som företagare. Småbarnspedagogik ordnas för ett barn i förskoleåldern även i det fallet att det behövs med tanke på barnets utveckling eller behov av stöd eller på grund av familjens omständigheter.

Om barnet utöver förskoleundervisningen behöver småbarnspedagogik och deltar redan i den kommunala småbarnspedagogiken kan den behövliga omfattningen av småbarnspedagogik anges i samband med anmälan till förskoleundervisningen under punkten tilläggsinformation på blanketten.

Om barnet inte redan deltar i den kommunala småbarnspedagogiken ska man separat utöver förskoleundervisningen ansöka om småbarnspedagogik.

Elektronisk ansökan till småbarnspedagogik

Anmälan till förskoleundervisning

Dokumentuppgifterna:           Sköt dina ärenden

Elektronisk anmälan till förskoleundervisning

Sköt dina ärenden:                 https://sote.easiointi.fi/fi/web/lohja-vaka