Skolskjutsar inom förskoleundervisningen

Det är i regel barnets föräldrar eller en ledsagare som dessa befullmäktigat som ansvarar för transporten till och från småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. För barn i avgiftsfri förskoleundervisning kan ordnas transport i vissa situationer (lagen om grundläggande utbildning 32 §).

Elever i förskoleutbildning, grundläggande utbildning eller tilläggsutbildning har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen är över fem kilometer i en riktning eller om den annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig. Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar. Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.

Transport ordnas inte till småbarnspedagogiken eller till förskoleundervisning och småbarnspedagogik som ordnas av en privat aktör.

Man ansöker om transport med en blankett i Wilma. Blanketten finns under ansökningar och beslut. De som behöver transport till förskoleundervisningen får Wilma-koder för att kunna ansöka om transport på adressen paula.virea-aihio@lohja.fi.

Transporterna ordnas främst med kollektivtrafik eller servicetrafik och först i andra hand med en separat buss eller taxibil.

Mer information om skoltransport och principerna för att ordna den

Ansökan om skoltransport

 

Related to the subject: