Skolskjutsar

Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo och farliga skolvägar för läsåren 2017-2018 samt 2018-2019

 

Staden ordnar skolskjuts för elever i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning om skolvägen för en elev i årskurs 0-4 är längre än 3 kilometer eller för en elev i årskurs 5-9 längre än 5 kilometer. Rätten till skolskjuts kan dessutom beviljas om skolvägen till vissa delar är farlig eller skolresan annars anses vara svår eller ansträngande för eleven. Farlighetsklassificeringen av skolvägarna finns tillgänglig via länkarna nedan. Om skolresan upplevs vara svår eller ansträngande för eleven, ska ett sakkunnigutlåtande (skolläkare eller motsvarande) om det bifogas till ansökan om skjuts.

Principer för skoltransport 01.10.2017pdf

Farliga skolvägar fr.o.m. 1.10.2017

 

Ansökan om skolskjuts lämnas in via Wilma

Ansökan om skolskjuts för nya elever för läsåret 2018-2019 ska lämnas in via Wilma senast 30.4.2018. Logistikenheten fattar skolskjutsbesluten och de är tillgängliga via Wilma fr.o.m. 14.5.2018 så att alla beslut är fattade senast 10.6.2018.

När du loggat in i Wilma hittar du ansökningsblanketten under ’Ansökningar och beslut’ – ’Blanketter’ och Giltighetstiden för beslutet om skjuts, samt senare skolbilens avgångstider, under punkten ’Utskrifter’ – ’TOT: Meddelande om skjuts’. Efter att beslutet har fattats hittar du besluten om skjuts under ’ansökningar och beslut’

Om du inte kan skicka in din ansökan via Wilma, skriv ut en ansökan om skoltransport här:

Blankett för skolskjuts_fi 2018

Beslut om lediga platser i skolskjutsarna fattas under veckan för höstlovet, vecka 42, och skjutsarna inleds måndag 24.10. Observera att elever som beviljats en ledig plats ska betala resan till chauffören redan i samband med resan. Resan kan betalas förutom med kontanter också med Matkahuoltos resekort för 22 eller 44 resor (barn under 12 år) eller ett värdekort som kan köpas på alla Matkahuoltos serviceställen. Priset för en resa på ledig plats är detsamma  för alla barn under 17 år oberoende av resan med en engångsbiljett 1,70 euro/i ena riktningen.