Skolskjutsar

Till vårdnadshavare till elever som behöver skoltransport:

Skolorna återgår till närundervisning 14.5.2020 och samtidigt hävs också de begränsningsåtgärder som statsrådet har fastställt. För skoltransporternas del betyder detta att trafiken börjar löpa normalt och transportuppgifterna uppdateras i Wilmas transportmeddelande senast under tisdag 12.5. Den reguljära trafiken återgår också i regel till normala tidtabeller på de rutter och sträckor som används av elever inom den grundläggande utbildningen. Eftersom vi inte kan trygga alla transporter inom den reguljära trafiken, ska vårdnadshavarna via en sökning i tidtabellstjänsten på www.matkahuolto.fi kontrollera vilka bussar som kör fr.o.m. 14.5. Matkahuolto uppdaterar tidtabellssökningen allt efter att turer bekräftas så den säkraste informationen finns där under 13.5. Kom ihåg att sätta datumet efter skolstarten i tidtabellssökningen.

När det gäller skoltransporterna ska alla passagerare både i skolbilarna och i den reguljära trafiken vara särskilt noggranna med handhygien och andra aktiviteter som eventuellt sprider coronaviruset. Vi önskar att alla vårdnadshavare går igenom de nödvändiga säkerhetsanvisningarna med barnen. Om ert barn inte kommer att använda den beviljade skoltransporten med skolbil, ska detta meddelas via Wilma till logistikenheten så snart som möjligt. Något separat meddelande behövs inte om eleven inte åker med buss i reguljär trafik med sitt resekort.

Principer för skolskjutsar till förskolor och grundskolor i Lojo och farliga skolvägar för läsåren 2020-2021

Staden ordnar skolskjuts för elever i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning om skolvägen för en elev i årskurs 0-4 är längre än 3 kilometer eller för en elev i årskurs 5-9 längre än 5 kilometer. Rätten till skolskjuts kan dessutom beviljas om skolvägen till vissa delar är farlig eller skolresan annars anses vara svår eller ansträngande för eleven. Farlighetsklassificeringen av skolvägarna finns tillgänglig via länkarna nedan. Om skolresan upplevs vara svår eller ansträngande för eleven, ska ett sakkunnigutlåtande (skolläkare eller motsvarande) om det bifogas till ansökan om skjuts.

Som grund för att ordna transport ska följande beaktas i utlåtandet:

  • behovet av transport ska basera sig på läkarens diagnos
  • av utlåtandet ska tydligt framgå läkarens uppfattning om att skoltransport ska ordnas för eleven samt eventuellt också om eleven kan använda kollektivtrafik för skolresorna eller om  transporten ska ordnas med en skolbil från en närliggande påstigningsplats eller från elevens hemadress
  • av utlåtandet ska framgå för vilken tid transporten ska ordnas.

Principer för skoltransport 2020-2021

Farliga skolvägar för läsåret 2020-2021

Lojo stads skolskjutsanvisningar/gemensamma spelregler till skolskjutselever och deras vårdnadshavare. Skolskjuts spelregler 2020 -2021

Ansökan om skolskjuts lämnas in via Wilma

Ansökan om skolskjuts för nya elever för läsåret 2020-2021 ska lämnas in via Wilma senast 24.4.2020. Logistikenheten fattar skolskjutsbesluten och de är tillgängliga via Wilma fr.o.m. 13.5.2020 så att alla beslut är fattade senast 10.6.2020.
När du loggat in i Wilma hittar du ansökningsblanketten under ’Ansökningar och beslut’ – ’Blanketter’ och Giltighetstiden för beslutet om skjuts, samt senare skolbilens avgångstider, under punkten ’Utskrifter’ – ’TOT: Meddelande om skjuts’. Efter att beslutet har fattats hittar du besluten om skjuts under ’ansökningar och beslut’
Om du inte kan skicka in din ansökan via Wilma, skriv ut en ansökan om skoltransport här: Blankett för skolskjuts_fi 2020

Avgiftsbelagd skolskjuts

Beslut om lediga platser i skolskjutsarna fattas under veckan för höstlovet, vecka 42, och skjutsarna inleds vecka 43. Observera att elever som beviljats en ledig plats ska betala resan till chauffören redan i samband med resan. Resan kan betalas förutom med kontanter också med Matkahuoltos resekort för 22 eller 44 resor (barn under 12 år) eller ett värdekort som kan köpas på alla Matkahuoltos serviceställen. Priset för en resa på ledig plats är detsamma  för alla barn under 17 år oberoende av resan med en engångsbiljett 1,70 euro/i ena riktningen.

Ersätning av skolelevernas borttappade/söndriga resekort

Tekniska nämden den 8.11.2016 § 153
Giltig Fr.o.m 1.1.2017
Tekniska nämden har beslutat att ersättning för borttappade/söndriga resekort är 40 € (inkl.moms)
Tilläggsinformation koulukuljetukset@lohja.fi