Småbarnspedagogik och undervisning

Popular:

Undervisning och utbildning

Undervisnings- och utbildningsutbudet i Lojo är mångsidigt. Förskoleundervisning ordnas både på finska och på svenska i daghemmen och skolorna i området. Utöver den finsk- och svenskspåkiga grundläggande utbildningen har Lojo ett finskpråkigt och ett svenskspråkigt gymnasium. Luksia och Keskuspuiston ammattiopisto erbjuder yrkesutbildning. Lukion Aikuislinja, Hiisi-Institutet, Luksia och yrkeshögskolan Laurea svarar för vuxenutbildningen.

Grundläggande konstutbildning erbjuds inom musik, bildkonst och dans.

I området verkar också Kisakallio idrottsinstitut där man kan avlägga examen för idrottsinstruktör och idrottsledare samt Kanneljärven opisto där man utbildar aktörer för ungdomsarbete, medborgarverksamhet och fritidshandledning.

Åtgärdsprogram för Lojos tillväxtstrategi 2013-2021/Utvecklingsprogram för fostran och undervisning Nämnden för fostran och utbildning 21.5.2014 § 58