Fostringssamarbete med vårdnadshavaren

Fostringssamarbetet mellan föräldrarna och personalen inom småbarnspedagogiken har siktet inställt på att barnet ska må bra. Fostringssamarbetet handlar inte ensidigt om expertis utan om lika värde och en vardaglig dialog där man tillsammans går igenom befintliga uppgifter. Ett framgångsrikt samarbete förutsätter att vuxna på ett genuint sätt uppskattar och lyssnar på varandra och agerar på ett sätt som skapar ömsesidigt förtroende. Lyssnande, respekt, förtroende och dialog är hörnstenarna i detta samarbete.

Upplevelsen av att bli hörd är en utgångspunkt för ett effektivt samarbete. Föräldrarnas tankar, idéer och bekymmer ges rum i de gemensamma mötena. Att personalen inom småbarnspedagogiken har förmågan att aktivt lyssna är viktigt.

Att respektera innebär att de som deltar i samarbetet uppskattar och accepterar varandra. Respekt bidrar till att skapa en öppen atmosfär där alla har möjlighet att uttrycka sin egen uppfattning om och erfarenhet av saken. Respekt visar sig också i situationer där hemmets och småbarnspedagogikens värde- och upplevelservärldar och kulturer är långt ifrån varandra.

Ömsesidigt förtroende skapas utifrån en aktiv dialog och ett samtal på lika villkor som syftar till att bygga upp en gemensam förståelse. Att personalen inom småbarnspedagogiken uppskattar och respekterar barnet gör att också förälderns roll stärks och stöds. I bästa fall bär fostringssamarbetet barnet i småbarnspedagogikens och hemmets gemensamma trygga verksamhet.

Fostringssamarbetet mellan vårdnadshavarna och personalen inom småbarnspedagogiken stärks t.ex.

  • av att man dagligen utbyter nyheter när barnet kommer till och/eller avhämtas från daghemmet
  • av aktivt informationsutbyte, vecko- eller månadsbrev till familjer elektroniskt eller i pappersformat där man berättar om barngruppens verksamhet och nyheter samt informerar om officiella ärenden som gäller dagvården
  • av diskussioner där man tar fram barnets plan för småbarnspedagogik tillsammans med föräldrarna samt andra samtal enligt behov och familjens önskemål
  • av föräldrakvällar och temakvällar som hänför sig till barnfamiljernas vardag samt olika möjligheter även för föräldrarnas ömsesidiga kamratstöd
  • av olika fester och evenemang, workshops, talko eller öppet hus, mor- och farföräldrarnas dagar, gemensamma utflykter
  • av aktiviteter som en eventuell föräldraförening eller andra föräldragrupper ordnar
 

Related to the subject: