Veterinärvård

Veterinärvårdens uppgifter omfattar den grundläggande hälso- och sjukvården för alla djur, den akuta veterinärhjälpen samt rådgivning, djurskyddstillsynen, förebyggande och bekämpning av djursjukdomar, exportkontroll och exportintyg för djur samt övervakning av animaliska biprodukter. Veterinärerna övervakar också primärproduktionen av livsmedel av animaliskt ursprung.

Nya telefonnummer till veterinärerna vid Lojo miljöhälsotjänster, meddelande.