Veterinärvård

Veterinärvårdens uppgifter omfattar den grundläggande hälso- och sjukvården för alla djur, den akuta veterinärhjälpen samt rådgivning, djurskyddstillsynen, förebyggande och bekämpning av djursjukdomar, exportkontroll och exportintyg för djur samt övervakning av animaliska biprodukter. Veterinärerna övervakar också primärproduktionen av livsmedel av animaliskt ursprung.

Postadress: Lojo stad, Miljöhälsotjänster, PB 71, 08101 Lojo
E-post: ymparistoterveys@lohja.fi
e-post: förnamn.efternamn@lohja.fi

Elektronisk tidsbokning

Länk till varje mottagnings elektroniska bokningssystem finns på miljöhälsotjänsternas kontakt- och veterinärvårdsidor.

Det är möjligt att boka tid elektroniskt till Lojo miljöhälsotjänsternas veterinärmottagningar när det passar er. Tider kan reserveras för vårdåtgärder av sällskapsdjur till Lojo, Pusula, Vichtis och Högfors mottagningar.

Alla tider syns inte i bokningskalendern, så om du inte hittar en lämplig tid, måste tiden bokas per telefon.

Om djuret är i behov av brådskande vård, skall man alltid ringa till mottagningen

Veterinärmottagningarnas kontaktuppgifter

Veterinärernas tidsbokning må-fr kl 8-10, i verksamhetspunkten i Vichtis tidsbokning kl 8.00-16.00
Veterinärjour vardagar kl 16-08 och veckoslut tel.: 0600 550 736 (1,92 €/min)

Högfors
Stadsveterinär Kaisa Äyrälä
tel. 093 480 21 55
Tidsbokning kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Tuorilantie 16, 03600 HÖGFORS

Boka tid

Vichtis
Stadsveterinär Katri Wermundsen,
tel.093 480 21 44
Tidsbokning kl 8.00-16.00
Veterinärmottagning: Jokikunnantie 74, 03400 VICHTIS

Boka tid

Lojo, stadsdelarna Nummi, Pusula, Sammatti och Karislojo
Stadsveterinär Hilkka Knuutinen
puh. 093 480 21 33
tel. kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Kalkungsvägen 4, 03850 PUSULA

Boka tid

Lojo och Sjundeå
Stadsveterinär Eva Bekema
tel. 093 480 21 22
Tidsbokning kl 8.00 – 10.00
Veterinärmottagning: Tallåsgränden 1, 08500 LOJO

Boka tid

Tidsbokning tillägginformation: Miljöhälsochef Pia Haltiala, t. 044 374 2888 eller pia.haltiala@lohja.fi