Trafiksäkerhetssituation

Inom Lojo stads område sker årligen i genomsnitt 41 trafikolyckor som leder till personskada (genomsnittet 2011–2015). I genomsnitt förolyckas två personer i trafikolyckor och i genomsnitt 51 personer skadas varje år. 50 % av personskadorna har drabbat personer som färdats i personbil, 29 % mopedister och motorcyklister och 14 % fotgängare och cyklister. Granskade enligt åldersgrupp är risken för olyckor störst hos 15-17-åringar (antalet personskador i förhållande till åldersgruppens storlek). Risken för olyckor för personer i åldern 18-24 år är också hög.

Vill du berätta om ett trafiksäkerhetsproblem?
Du kan göra det via Lojo stads responskanal.

 

Related to the subject: