Småbarnspedagogik och undervisning

Skolor

Lojo stad är indelad i fem högstadieområden enligt de finskspråkiga högstadieskolorna Anttila, Harju och Järnefelt samt enhetsskolorna Mäntynummen yhtenäiskoulu och Nummen yhtenäiskoulu. Källhagens skola samlar upp alla svenskspråkiga högstadieelever i Lojo. Högstadiegränserna följer lågstadiegränserna utom i Ojamo lågstadieområde. Från Ojamon koulu flyttar eleverna till tre olika högstadieskolor.