Fakturering av eftermiddagsklubbar

Klubbavgifterna från 1.8.2021:

– 120 e/mån. närvarotid högst till kl. 16.00
– 150 e/mån. närvarotid högst till kl. 17.00

Avgiften är en fast månadsavgift enligt vårdnadshavarens ansökan oberoende av vilken dag barnet börjar eller slutar samt lediga dagar (avgift för hela månaden 120 € eller 150 €) utan återbetalningar. För augusti debiteras en halv månads avgift. Eventuella klubbeftermiddagar i juni är avgiftsfria.

Endast hälften av avgiften tas ut om morgon- och eftermiddagsverksamhet inte ordnas under en längre tid än 10 dagar under en månad (det vill säga om staden inte erbjuder eftermiddagsverksamhet mer än 10 dagar i månaden). Endast hälften av avgiften tas ut också om barnet på grund av egen sjukdom inte kan delta i morgon- och eftermiddagsverksamheten under en längre tid än 10 dagar under en kalendermånad. Om en frånvaro som beror på egen sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut. Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas i avgift ut hälften av månadsavgiften. Andra avgifter kan inte tas ut för deltagande i verksamheten.

Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Ett utlåtande av en socialarbetare ska bifogas ansökan om befrielse eller nedsättning av avgift. Beslut om befrielse fattas av en tjänsteinnehavare i enlighet med förvaltningsstadgan på basis av socialarbetarens utlåtande.

Faktureringen baserar sig på vårdnadshavarens ansökan/på placerings- och avgiftsbeslutet, oberoende av när barnet börjar i klubben.

Ansökningar till eftermiddagsverksamhet kan lämnas in kontinuerligt Ansökningar till eftermiddagsverksamheten, ansökningar om ändring av närvarotider i klubben och uppsägning av plats görs elektroniskt i Wilma-systemet under Ansökningar och beslut/Lämna in en ny ansökan.

De sökande meddelas om klubbplatserna i Wilma. Mer information om service för barn och unga ges av Joni Pitkonen (joni.pitkonen@lohja.fi).

Aktuell:

Ansökningar till eftermiddagsverksamhet lämnas in via Wilma under ansökningar och beslut. Besluten kan läsas i Wilma

 

Related to the subject: