Fakturering av eftermiddagsklubbar

Klubbavgifterna från och med 1.8.2021:

120 e/mån. närvarotid högst till kl. 16.00

150 e/mån. närvarotid högst till kl. 17.00

Avgiften kan tas ut för varje sådan månad då barnet deltar i morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Eftermiddagsverksamhet erbjuds inte på veckoslut eller under skolornas lovdagar. Avgiften är en fast månadsavgift enligt vårdnadshavarens ansökan oberoende av vilken dag barnet börjar eller slutar, och utan gottgörelse för lediga dagar (avgift för hela månaden 120 € eller 150 €).

  • För augusti debiteras en halv månads avgift.
  • Eventuella klubbeftermiddagar i juni är avgiftsfria.
  • Om eftermiddagsklubbarna har öppet högst 10 dagar under en kalendermånad debiteras endast halva månadsavgiften.
  • Halva månadsavgiften debiteras också i de fall då barnet på grund av sjukdom varit frånvarande över 10 dagar.
  • Om barnet är frånvarande hela månaden på grund av sjukdom debiteras ingen månadsavgift.
  • Om barnet av någon annan orsak är frånvarande hela månaden debiteras halva månadsavgiften.
  • Beslut om befrielse/rabatt fattas av en tjänsteinnehavare enligt förvaltningsstadgan. Beslutet fattas utgående från socialarbetarutlåtande utgivet av anställd vid Västra Nylands välfärdsområde. (Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter. (Lagen om grundläggande utbildning 48 f § (19.2.2016/127).)

De sökande meddelas om klubbplatserna i Wilma. Mer information om service för barn och unga ges av perusopetus@lohja.fi.

Ansökningar till eftermiddagsverksamhet lämnas in via Wilma under ansökningar och beslut. Besluten kan läsas i Wilma

 

Related to the subject: