Lojo700 -jubileumsåret 2023

År 2023 fyller Lojo  700 år. I skriftliga källor har Lojo nämnts som ort för första gången år 1323. Skriftliga anteckningar som är äldre än det finns bara  från fyra  landsorter i Egentliga Finland och en stad, Åbo.

Sammansättningen av jubileumsarbetsgruppen Lohja Lojo700:
Joona Räsänen, stadsfullmäktiges ordförande
Pekka Luoma, stadsstyrelsens ordförande
Riikka Slunga-Poutsalo, stadsstyrelsens I vice ordförande
Paula Nordström, stadsstyrelsens II vice ordförande
Juhani Korte, representant för Lojo församling
Jaakko Puomila, representant för Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry

Pekka Puistosalo, livskraftsdirektör
Minna Ermala, turistchef
Kalle Ryökäs, kulturproducent (vikarie Sara Ertek till och med 2.5.21)
Merja Lonkainen, direktör för stadsinnehåll, protokollförare

Jubileumsårets evenemang:
Huvudfesten 10-13.8.2023. Huvudfesten är ett utomhusevenemang där aktörer med rötter i Lojo och lokala aktörer uppträder. Jubileumsåret firas också med en medeltida procession på samma sätt som i samband med Lojos 600-årsjubileum 100 år tidigare. På plats finns bland annat biskopen i Esbo stift Kaisamari Hintikka samt en talare på ministernivå.

Jubileumsåret till ära skapar vi en rutt genom Lojos historia som man kan vandra med hjälp av en applikation och man iståndsätter också ett parkområde i Virkby uppkallat efter Petter Forsström.

Idétävling för Lojoborna:
Vilka evenemang eller aktiviteter vill du att det ska ordnas i Lojo? Vill du  själv ordna aktiviteter under jubileumsåret? Berätta med dina egna ord hur vi enligt din mening skulle kunna göra Lojos 700-årsjubileum historiskt fint. Arbetsgruppen plockar ut några genomförbara idéer. De bästa idéerna belönas med en väska som innehåller Lojo-produkter (värde cirka 70 €).

Svara senast fre 17.9. kl.18.00.

Du kan lämna in dina svar på följande sätt:
via en elektronisk svarsblankett
på biblioteken i Lojo
på Lojo stads avdelning i bostadsmässan

En utmaning till lokala företagare och tjänsteproducenter: 

Har ditt företag en idé till en produkt för  Lohja Lojo 700-jubileumsåret? Vi uppmuntrar lokala företagare och tjänsteproducenter att föra fram idéer till produkter för jubileumsåret.  En del av produkterna kommer att väljas ut för att säljas av staden och för en del av produkterna beviljas rätten att använda logotypen.  Produkterna kan vara livsmedel, föremål eller tjänster. Lokala produkter som är lämpliga  för jubileumsåret och ortens image är särskilt välkomna.

Produktidéerna från företagarna och serviceproducenterna riktas till direktören för stadsinnehåll, jubileumsarbetsgruppens sekreterare Merja Lonkainen, merja.lonkainen (at) lohja.fi. Jubileumsarbetsgruppen väljer de produkter för vilka logotypen ska beviljas. Jubileumsarbetsgruppen tar också ställning till vilka produkter som staden ska börja sälja. Den första ansökningsomgången för produkterna går ut 31.12.2021.

Se här Lojo stadsorkesters hälsning till jubileumsåret.

Jubileumslogotypen har designats och tagits fram av Milja Viljamaa (MiljArt Oy).

 

Related to the subject: