Arbets- och lovtider

Förskoleundervisningen följer skolornas arbets- och lovtider.

Verksamheten inom förskoleundervisningen börjar samma dag som skolarbetet 9.8.2018 och slutar höst- och vårterminens sista arbetsdag, dvs. 21.12.2018 och fredag 31.5.2019.

Under höst-, jul- och vinterlovsveckorna ges ingen förskoleundervisning.

Förskoleundervisning ges inte heller på de skoldagar inom den grundläggande utbildningen som infaller på en lördag.

 

Related to the subject: