Barn och unga på biblioteket

Välkommen till bibliotekens barn- och ungdomsavdelningar!

På biblioteket kan lånas till exempel böcker, tidningar, filmer, spel, musik och ljudböcker. E-böcker och e-ljudböcker för barn och unga finns också tillgängliga. Dessutom erbjuds brädspel både för att spelas på biblioteket och för utlåning. På biblioteket kan man också använda webben, delta i olika sökningstävlingar samt besöka utställningar och barnevenemang. Barn i åldern 4-6 år kan delta sagostunder (artikeln bara på finska). Förutom på huvudbiblioteket finns det en egen barn- och ungdomsavdelning på alla närbibliotek i Lojo.

Alla kan få ett bibliotekskort, men barn under 15 år behöver vårdnadshavarens skriftiga samtycke för det. Alla skolor och daghem kan låna biblioteksmaterial med ett samfundskort.

Mer information om bibliotekstjänster för barn och unga hittar du på avsnittet Barn och unga på vårt Finna-nätbibliotek.


Samarbete mellan skolan, småbarnspedagogiken och biblioteket

Alla bibliotek i Lojo erbjuder daghem, skolor och läroanstalter experthjälp i frågor som gäller bibliotekstjänster och att använda biblioteket. Målsättningen med användarutbildningen är att elever och studerande skall växa till aktiva och självständiga biblioteksanvändare och informationssökare samt att biblioteksanvändning och läsning skulle bli en naturlig del av livet.

Samarbetet är baserat på samarbetsplanen mellan biblioteket, skolan och småbarnspedagogiken som blev färdig år 2017: Kirjastopolkua pitkin (PDF, bara på finska). Samarbetet utvecklas och planeras av pedagogiska informatikern. Biblioteket samarbetar också med biblioteken i fleraktörshusen som öppnades år 2017.


Handledda biblioteksbesök – undervisning i biblioteksanvändning

Under handledda biblioteksbesök får grupper bekanta sig med bibliotekets olika tjänster, lära sig informationssökning från bibliotekets databas och bekanta sig med olika nättjänster. Lämplig litteratur för åldersgruppen i fråga kan också presenteras under biblioteksbesöket.

I första hand erbjuder biblioteket undervisning och handledda biblioteksbesök för de årskurser som nämns i ”Kulturvägen i Lojo”, dvs. förskolegrupper, eleverna i årskurserna 1., 2., 5. och 7. Kulturvägen i Lojo är en verksamhetsmodell som siktar på ett jämlikt och planmässigt utbud av kulturtjänster i hela staden. Huvudbiblioteket och närbiblioteken bjuder in skolklasserna i det egna området till kulturvägsbesök.

Kontaktinformation samt mer information om biblioteksbesök hittar du på vårt Finna-nätbibliotek.


Skolserier

På biblioteken kan man till skolklasser låna olika skolserier med t.ex. 20-30 stycken av samma bok. Skolserien lånas med ett samfundskort till låg- och högstadier i Lojo. Lånetiden är fyra veckor (28 dagar).

Skolserierna med reserveringsanvisningar hittar du på vårt Finna-nätbibliotek.


Läsdiplom

Syftet med Lukki-bibliotekens gemensamma läsdiplom är att stärka barnens läsvanor och förbättra deras kännedom om litteratur. Det svenskspråkiga läsdiplomet är avsett för barn i årskurserna 1-6. På finska finns även ”satudiplomi” för barn i daghems- och förskoleåldern samt egna läsdiplom för barn i låg- och högstadieåldern.

Anvisningar och läsdiplomens boklistor hittar du på nätbiblioteket Finna:


Material på främmande språk och lättläst

Till huvudbibliotekets och Virkby biblioteks barn och ungdomsavdelningar anskaffas material på båda de inhemska språken. Det finns mest material på främmande språk på engelska, men till huvudbiblioteket anskaffas också barnböcker på ryska, estniska och tyska samt i viss mån material på t.ex. arabiska, somaliska, italienska och franska. Dessutom beställer biblioteken vid behov böcker från Flerspråkiga biblioteket t.ex. för daghemsgrupper.

På barn- och ungdomsavdelningarna finns också lättlästa böcker på finska och svenska.

 

Related to the subject: