Nätbiblioteket Finna

Förnyelse av bibliotekslån, reserveringar och bibliotekets andra kundfunktioner finns på Finna-nätbiblioteket på adressen lukki.finna.fi.

Meddelande 2.4.2020

Alla bibliotek och bokbussen i Lojo är stängda till och med 13.5.2020. De meröppna biblioteken är också stängda.

Enligt Regionförvaltningsverkets beslut är också bibliotekens återlämningsluckor stängda under perioden 2.4-13.5.2020.

Förfallodagarna för lån vars lånetid går ut under stängningen skjuts upp. Reserveringar som väntar på avhämtning gäller tills vidare. Nya reservationer kan inte göras under stängningen.

Följ kommunernas aktuella meddelanden på adressen lukki.finna.fi.

Gå till nätbiblioteket här

 

 

Vad är ett nätbibliotek?

Nätbiblioteket är bibliotekets nättjänst via vilken kunden bl.a. kan förnya sina lån, reservera biblioteksmaterial samt meddela biblioteket om ändring av kunduppgifterna, t.ex. adress- och kontaktuppgifterna.

Lukki-bibliotekens (Högfors, Lojo, Vichtis) gemensamma nätbibliotek är en del av den nationella FINNA-nättjänsten. Dess tekniska genomförande utförs av Nationalbiblioteket.
 

 

Hur kan man använda nätbiblioteket?

För att kunna använda nätbiblioteket behövs ett användarnamn och en PIN-kod. Som användarnamn fungerar kundnumret som återfinns på bibliotekskortet som beviljats av Lukki-biblioteken och som PIN-kod den personliga PIN-koden på bibliotekskortet. Om kortet saknar en PIN-kod, får man koden på vilken som helst av Lukki-bibliotekens enheter.

Identiteten kontrolleras när PIN-koden och bibliotekets kunduppgifter ändras.