Nätbiblioteket Finna

Förnyelse av bibliotekslån, reserveringar och bibliotekets andra kundfunktioner finns på Finna-nätbiblioteket på adressen lukki.finna.fi.

Gå till nätbiblioteket här

Vad är ett nätbibliotek?

Nätbiblioteket är bibliotekets nättjänst via vilken kunden bl.a. kan förnya sina lån, reservera biblioteksmaterial samt meddela biblioteket om ändring av kunduppgifterna, t.ex. adress- och kontaktuppgifterna.

Lukki-bibliotekens (Högfors, Lojo, Vichtis) gemensamma nätbibliotek är en del av den nationella FINNA-nättjänsten. Dess tekniska genomförande utförs av Nationalbiblioteket.
 

Hur kan man använda nätbiblioteket?

För att kunna använda nätbiblioteket behövs ett användarnamn och en PIN-kod. Som användarnamn fungerar kundnumret som återfinns på bibliotekskortet som beviljats av Lukki-biblioteken och som PIN-kod den personliga PIN-koden på bibliotekskortet. Om kortet saknar en PIN-kod, får man koden på vilken som helst av Lukki-bibliotekens enheter.

Identiteten kontrolleras när PIN-koden och bibliotekets kunduppgifter ändras.

 

Related to the subject: