Wilma i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Wilma är ett internetbaserat gränssnitt för kommunikation mellan hem och skola.

Användarnamnet skapas med hjälp av suomi.fi-autentisering (https://lohja.inschool.fi/connect). Om barnet byter skola inom Lojo ändras inte Wilma-användarnammet. I Wilma ser vårdnadshavarna bland annat läsordningen, lektions- och provanteckningar samt anteckningar och handlingar som gäller stöd för lärande. Via Wilma kan vårdnadshavarna också förklara elevens frånvaro, läsa skolans läsårsplan och meddelanden samt skicka meddelanden om barnet till barnets lärare och den övriga personalen.

Vårdnadshavaren kan själv uppdatera sina kontaktuppgifter samt fylla i elevens ansökan om frånvaro och eftermiddagsklubb och besluten kan också ses i Wilma.

Uppgifter som gäller eleven kan se av personer med uppgift att ordna elevens undervisning och elevvård.

 

Related to the subject: