Blanketter

Anmälan enligt livsmedelslagen om livsmedelslokal

Anmälan enligt livsmedelslagen, ändring till tillsynsmyndigheten om avbrytande och nedläggning av verksamheten

Anmälan om inledning, väsentlig förändring eller avslutande av import av livsmedel av animaliskt ursprung från den inre marknaden

 

Related to the subject: