Blanketter

 

Anmälan enligt livsmedelslagen (23/2006, 352/2011) om livsmedelslokal enligt 13 §, moment 1 och 4

Anmälan enligt livsmedelslagens (23/2006, ändring 352/2011) 13 § 4 mom till tillsynsmyndigheten om avbrytande och nedläggning av verksamheten

Anmälan om inledning, väsentlig förändring eller avslutande av import av livsmedel av animaliskt ursprung från den inre marknaden