Organisation

Stadens organisation är indelad i sektorerna Stadsstruktur och Bildning samt i ett separat resultatområde för koncerntjänsterna. Bildningssektorn ansvarar bland annat för dagvård, skolor, teater, orkester och institut. Stadsstruktursektorn ansvarar bland annat för planläggning, byggnadstillsyn, lokaler, trafikleder, byggande och turism. Till koncerntjänsterna hör alla resultatenheter som bereder och verkställer beslut, som gäller resultatområdet, och som tillhandahåller service inklusive deras personal.

Organisationsdiagrammet enligt förvaltningsstadgan

Lojo stads förvaltningsstadga

BILDNINGSSEKTORN

Bildningsdirektör, Juha-Pekka Lehmus

juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Sektorn är indelad i två resultatområden:

Tillväxt och inlärning
Bildningsdirektör Juha-Pekka Lehmus

juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Kultur- och fritid
Kultur- och fritidsdirektör Merja Lonkainen

merja.lonkainen@lohja.fi

STADSSTRUKTURSEKTORN 

Stadsstrukturdirektör Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Sektorn är indelad i två resultatområden:

Tekniska sektorn
Teknisk direktör Markus Moisio

markus.moisio@lohja.fi

Stadsutveckling
Stadsutvecklingsdirektör Pekka Puistosalo

pekka.puistosalo@lohja.fi


KONCERNTJÄNSTER

Stadsdirektör Pasi Perämäki

pasi.peramaki@lohja.fi

Koncerntjänsterna är indelade i fyra resultatenheter:

1) ekonomitjänster
2) personaltjänster
3) förvaltningstjänster
4) dataadministrations- och utvecklingstjänster

 

Related to the subject: