Organisation

Stadens organisation är uppdelad i sektorerna Livskraft och Välfärd samt i ett separat resultatområde för koncerntjänster. (Sfm 16.6.2021/ 94 §)

Sektorn Välfärd ansvarar bl.a. för dagvården, skolorna, hälsovårdstjänsterna, socialservicen och seniorservicen.  Sektorn Livskraft ansvarar bl.a. för planläggningen, byggnadstillsynen, lokalerna, trafiklederna, byggandet, turismen, teatern och instituten. Till koncerntjänsterna hör alla som bereder och verkställer beslut som gäller sektorn samt som tillhandahåller service samt deras personal.

Organisationsdiagrammet enligt förvaltningsstadgan 1.8.2021

Lojo stads förvaltningsstadga

 

SEKTORN VÄLFÄRD

Tf välfärdsdirektör, Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Organisationen för sektorn Välfärd

Service för barn, unga och familjer

Bildningsdirektör Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

 

SEKTORN LIVSKRAFT

Livskraftsdirektör Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Organisationen för sektorn Livskraft

Sektorn är indelad i tre resultatområden:

Tekniska sektorn

öppen position

Stadsplanering

Tf markanvändningsdirektör Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Kultur- och fritidstjänster

Kultur- och fritidsdirektör Merja Lonkainen
merja.lonkainen@lohja.fi

 

KONCERNTJÄNSTER
Stadsdirektör Pasi Perämäki
pasi.peramaki@lohja.fi
Koncerntjänsterna är indelade i fyra resultatenheter:
1) ekonomitjänster
2) personaltjänster
3) förvaltningstjänster
4) IKT-tjänster