Organisation

Lojo stads nya tjänsteinnehavarorganisation trädde i kraft 1.1.2017. Organisationen är uppdelad i två sektorer; sektorn Välfärd och sektorn Livskraft. Sektorn Välfärd ansvarar bl.a. för dagvården, skolorna, hälsovårdstjänsterna, socialservicen och seniorservicen.  Sektorn Livskraft ansvarar bl.a. för planläggningen, byggnadstillsynen, lokalerna, trafiklederna, byggandet, turismen, teatern och instituten.

Lojo stads organisation

Lojo stads förvaltningsstadga

 

SEKTORN VÄLFÄRD

Sektordirektör: välfärdsdirektör Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Organisationen för sektorn Välfärd

Sektorn uppdelad i tre serviceområden:

Serviceområdet för barn, unga och familjer

serviceområdesdirektör Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Serviceområdet för personer i arbetsför ålder

välfärdsdirektör Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Serviceområdet för seniorer

välfärdsdirektör  Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

 

SEKTORN LIVSKRAFT

Sektordirektör Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Organisationen för sektorn Livskraft

Sektorn uppdelad i fyra resultatområden:

Resultatområdet Koncernförvaltning

Tf. direktör för koncernförvaltningen Henri Partanen
henri.partanen@lohja.fi

Resultatområdet Serviceproduktion

Direktör för serviceproduktionen Pasi Perämäki pasi.peramaki@lohja.fi

Resultatområdet Stadsutveckling

Stadsutvecklingsdirektör Tapio Ruutiainen
tapio.ruutiainen@lohja.fi

Resultatområdet Stadsinnehåll

Direktör för stadsinnehåll Merja Lonkainen
merja.lonkainen@lohja.fi