Organisation

Stadens organisation är uppdelad i sektorerna Livskraft och Välfärd samt i ett separat resultatområde för koncerntjänster. (Sfm 16.6.2021/ 94 §)

Sektorn Välfärd ansvarar bl.a. för dagvården, skolorna, hälsovårdstjänsterna, socialservicen och seniorservicen.  Sektorn Livskraft ansvarar bl.a. för planläggningen, byggnadstillsynen, lokalerna, trafiklederna, byggandet, turismen, teatern och instituten. Till koncerntjänsterna hör alla som bereder och verkställer beslut som gäller sektorn samt som tillhandahåller service samt deras personal.

Lojo stads organisation

Lojo stads förvaltningsstadga

 

SEKTORN VÄLFÄRD

Sektordirektör: välfärdsdirektör Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Organisationen för sektorn Välfärd

Sektorn uppdelad i tre serviceområden:

Serviceområdet för barn, unga och familjer

serviceområdesdirektör Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Serviceområdet för personer i arbetsför ålder

välfärdsdirektör Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Serviceområdet för seniorer

välfärdsdirektör  Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

 

SEKTORN LIVSKRAFT

Sektordirektör Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Organisationen för sektorn Livskraft

Sektorn uppdelad i tre resultatområden:

Tekniska sektorn

Direktör för serviceproduktionen Pasi Perämäki pasi.peramaki@lohja.fi

Stadsplanering

Stadsutvecklingsdirektör Tapio Ruutiainen
tapio.ruutiainen@lohja.fi

Kultur- och fritidstjänster

Direktör för stadsinnehåll Merja Lonkainen
merja.lonkainen@lohja.fi

 

KONCERNTJÄNSTER
Stadsdirektör Mika Sivula
mika.sivula@lohja.fi
Koncerntjänsterna är indelade i fyra resultatenheter:
1) ekonomitjänster
2) personaltjänster
3) förvaltningstjänster
4) IKT-tjänster