Organisation

Stadens organisation är uppdelad i sektorerna Livskraft och Välfärd samt i ett separat resultatområde för koncerntjänster. (Sfm 16.6.2021/ 94 §)

Sektorn Välfärd ansvarar bl.a. för dagvården, skolorna, hälsovårdstjänsterna, socialservicen och seniorservicen.  Sektorn Livskraft ansvarar bl.a. för planläggningen, byggnadstillsynen, lokalerna, trafiklederna, byggandet, turismen, teatern och instituten. Till koncerntjänsterna hör alla som bereder och verkställer beslut som gäller sektorn samt som tillhandahåller service samt deras personal.

Organisationsdiagrammet enligt förvaltningsstadgan 1.8.2021

Lojo stads förvaltningsstadga

 

SEKTORN VÄLFÄRD

Tf välfärdsdirektör, social- och hälsovårdsdirektör Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Organisationen för sektorn Välfärd

Sektorn är indelad i tre resultatområden:

Service för barn, unga och familjer

Bildningsdirektör Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Service för personer i arbetsför ålder

Social- och hälsovårdsdirektör Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Seniorservice

Social- och hälsovårdsdirektör Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

 

SEKTORN LIVSKRAFT

Livskraftsdirektör Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Organisationen för sektorn Livskraft

Sektorn är indelad i tre resultatområden:

Tekniska sektorn

Teknisk direktör Pasi Perämäki
pasi.peramaki@lohja.fi

Stadsplanering

Tf markanvändningsdirektör Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Kultur- och fritidstjänster

Kultur- och fritidsdirektör Merja Lonkainen
merja.lonkainen@lohja.fi

 

KONCERNTJÄNSTER
Stadsdirektör Jarkko Härmälä
jarkko.harmala@lohja.fi
Koncerntjänsterna är indelade i fyra resultatenheter:
1) ekonomitjänster
2) personaltjänster
3) förvaltningstjänster
4) IKT-tjänster