Elektronisk bokning av vårdtider

Vårdnadshavarna bokar vårdtiderna för sina barn elektroniskt via e-tjänster. Vårdnadshavarna ska meddela vårdtiderna för sina barn för så lång tid som möjligt i förväg, dock minst två veckor i förväg. Bokningen låser sig onsdag kl. 23.00. De tider som bokats via e-tjänster och de använda vårdtiderna kan ses av föräldrarna och personalen inom småbarnspedagogiken. Mer detaljerade anvisningar hittar du här.

Du kommer till e-tjänster här.