Elektronisk bokning av vårdtider

Vårdnadshavarna bokar vårdtiderna för sina barn elektroniskt via e-tjänster. Vårdnadshavarna ska meddela vårdtiderna för sina barn för så lång tid som möjligt i förväg, dock minst två veckor i förväg. Bokningen låser sig onsdag kl. 23.00.

Till vårdnadshavare som har en e-postadress i Pro Consonas vårdnadshavaruppgifter och ett barn med ett placeringsbeslut som är i kraft skickas ett automatiskt påminnelsemeddelande om att reserveringen av vårdtider stängs. Se till att din e-postadress är uppdaterad.

De tider som bokats via e-tjänster och de använda vårdtiderna kan ses av föräldrarna och personalen inom småbarnspedagogiken.

Mer detaljerade anvisningar hittar du här.

Du kommer till e-tjänster här.

 

Related to the subject: