Småbarnspedagogik och undervisning

Popular:

Alternativen inom småbarnspedagogiken

Föräldrar till barn under skolåldern kan välja mellan följande alternativ när det gäller att ordna vård för barn:

  • barnen vårdas i hemmet. Om det finns i familjen ett barn under 3 år, kan familjen få hemvårdsstöd. Mer information på Fpa:s webbplats.
  • av kommunen ordnad småbarnspedagogik i ett daghem eller inom familjedagvården
  • ordnande av vård med stöd för privat vård eller med servicesedel (privat daghem eller privat familjedagvårdare)

Lojo stads plan för småbarnspedagogik

Elektronisk ansökan om småbarnspedagogik