Kommunikation

Lojo stads kommunikation har som mål att öppet och tydligt informera stadens invånare, klienter, företag, medier och andra intressegrupper.

Med kommunikationen strävar vi efter att i flera olika kanaler öka interaktionen med invånarna och förståelsen av stadens funktioner, tjänster, beslutsfattande och planer. På så sätt stärker staden kommuninvånarnas möjligheter att påverka och delta. Kommunikationen betjänar även genomförandet av stadsstrategin.

Koncernförvaltningens kommunikationsenhet har hand om Lojo stads kommunikation och stadsmarknadsföring. Kommunikationen sköts inom olika funktioner av enheternas kontaktpersoner inom kommunikation. Koncernförvaltningens kommunikationsenhet samarbetar med stadens olika sektorer och stöder stadens ledning i planeringen och genomförandet av kommunikationen.

Lojo stad informerar olika målgrupper genom flera kanaler. Stadens kommunikationskanaler är bland andra webbplatsen lohja.fi och olika kanaler på sociala medier.

Lojo stads Facebook

Lojo stads Instagram

Lojo stads Twitter

Lojo stads YouTube-kanal

Mediapankki

Kontaktuppgifter

 

Related to the subject: