Uthyrning av gatuområde för parkering

Tillfälliga trafikarrangemang på gatuområde
Man kan ansöka om tillfälligt trafikarrangemang på ett gatuområde på grund av familjefester och andra motsvarande händelser, t.ex. att parkeringsmärken täcks över tillfälligt. Förfrågningar om tillstånd besvaras av vägmästaren.

 

Related to the subject: