Kompanjon­undervisning

Kompanjonundervisning innebär att två lärare undervisar samtidigt en klass eller en grupp i samma lokal.  Vid kompanjonundervisningen fungerar inte den ena läraren som konsult eller mentor eller assistent till den andra utan det handlar om att två likvärdiga lärare delar på ansvaret.  De vanligaste undervisningsparen är speciallärare och klass- eller ämneslärare. Kompanjonundervisning kan ges också av två klasslärare eller två ämneslärare. Syftet med kompanjonundervisning är att förbättra allas, inte bara de elevers som behöver särskilt stöd, möjligheter att lära sig.  Vid kompanjonundervisningen byter lärarna roller från lärare till en som följer hur klassen lär sig och vid behov hjälper en enskild elev.

 

Related to the subject: