Peda.net

Skolornas primära elektroniska lärmiljö är Peda.net. För att kunna utnyttja lärmiljön ska varje användare/vårdnadshavare själv skapa en Peda.net-kod. Den nya koden skapas på adressen https://peda.net/:register. Efter att man skapat koden är det bra att kombinera den med edu.lohja.fi-koden. Du kan göra det på Egna uppgifter och inställningar > Externa autentiseringstjänster > Redigera.

Skolornas webbplatser finns på peda.net. Skolorna beslutar sinsemellan om användningen av sidorna i undervisningen som lärplattform och portfölj.

 

Related to the subject: