Skolpsykolog

Skolpsykologen samarbetar med lärarna och föräldrarna för att främja elevens utveckling och skolgång samt undersöker och utreder de saker som kan utgöra hinder för lärande. Skolpsykologen kan också bedöma nödvändigheten av specialundervisning och andra stödinsatser samt medverka vid planering och genomförande av sådana. Vid behov hänvisar skolpsykologen eleven också till andra undersöknings-, vård- och rehabiliteringstjänster.

Man kan kontakta skolpsykologen till exempel när en elev

  • har svårigheter med skolgången eller lärandet
  • har en utveckling som gör en betänksam
  • visar upp ett beteende som gör en bekymrad
  • har drag i sitt känsloliv, sin mentala hälsa eller sina människorelationer som får en att fundera.

Kontaktinformation

Svenskspråkiga skolorna 044 374 5630
Källhagens skola
Virkby gymnasium
Solbrinkens skola
Virkby skola
områdets förskola

 

Related to the subject: