Skolpsykolog

Skolpsykologen samarbetar med lärarna och föräldrarna för att främja elevens utveckling och skolgång samt undersöker och utreder de saker som kan utgöra hinder för lärande. Skolpsykologen kan också bedöma nödvändigheten av specialundervisning och andra stödinsatser samt medverka vid planering och genomförande av sådana. Vid behov hänvisar skolpsykologen eleven också till andra undersöknings-, vård- och rehabiliteringstjänster.

Man kan kontakta skolpsykologen till exempel när en elev

  • har svårigheter med skolgången eller lärandet
  • har en utveckling som gör en betänksam
  • visar upp ett beteende som gör en bekymrad
  • har drag i sitt känsloliv, sin mentala hälsa eller sina människorelationer som får en att fundera.

 

Kontaktinformation

Anttilan koulu, kontaktperson för skolpsykologer 050 5299867
Routionmäen yhtenäiskoulu
Tytyrin koulu

Harjun koulu 044 374 0081
Metsolan koulu
Ojamon koulu

Järnefeltin koulu konsultation 050 5299867
Maksjoen koulu
Rauhalan koulu
Ristin koulu

Mäntynummen yhtenäiskoulu konsultation 050 5299867
Asemanpellon koulu
Lehmijärven koulu
Muijalan koulu
Nummenkylän koulu
Perttilän koulu
Pullin koulu

Nummen yhtenäiskoulu konsultation 050 529 9867
Ikkalan koulu
Pusulan koulu
Sammatin koulu
Sammatin vapaa kyläkoulu
Karjalohjan koulu

De svenskspråkiga skolorna: konsultation 050 529 9867
Källhagens skola
Virkby gymnasium
Solbrinkens skola
Virkby skola