Skolpsykolog

Skolpsykologen samarbetar med lärarna och föräldrarna för att främja elevens utveckling och skolgång samt undersöker och utreder de saker som kan utgöra hinder för lärande. Skolpsykologen kan också bedöma nödvändigheten av specialundervisning och andra stödinsatser samt medverka vid planering och genomförande av sådana. Vid behov hänvisar skolpsykologen eleven också till andra undersöknings-, vård- och rehabiliteringstjänster.

Man kan kontakta skolpsykologen till exempel när en elev

  • har svårigheter med skolgången eller lärandet
  • har en utveckling som gör en betänksam
  • visar upp ett beteende som gör en bekymrad
  • har drag i sitt känsloliv, sin mentala hälsa eller sina människorelationer som får en att fundera.

 

Kontaktinformation

Laurentius-koulu, kontaktperson för skolpsykologer 050 5299867
Routionmäen yhtenäiskoulu

Ojamonharjun koulu 044 374 0081
Metsolan koulu
Ojaniitun koulu

Järnefeltin koulu 0443747244
Maksjoen koulu
Rauhalan koulu
Ristin koulu

Mäntynummen yhtenäiskoulu 0443748863
Asemanpellon koulu
Lehmijärven koulu
Muijalan koulu
Perttilän koulu
Pullin koulu

Nummen yhtenäiskoulu konsultation 050 529 9867
Ikkalan koulu
Pusulan koulu
Sammatin koulu
Sammatin vapaa kyläkoulu
Karjalohjan koulu

De svenskspråkiga skolorna: konsultation 050 529 9867
Källhagens skola
Virkby gymnasium
Solbrinkens skola
Virkby skola

Lohjan Yhteislyseon Lukio 044 374 0003
Kanneljärven opisto
Kisakallion Urheiluopisto