Digitala tutorer

Lojo stad har utsett och utbildat digitala tutorlärare bland lärarna, vars utbildning och erfarenhet utnyttjas i läroanstalterna.  Varje skola har en utsedd egen digital tutorlärare som skolans personal kan kontakta samt be om rådgivning, kompanjonsundervisning eller instruktioner om hur digitalt material och kodningsmaterial tas med i undervisningen.

 

Related to the subject: