Justering av avgiften för småbarnspedagogiken

JUSTERING AV AVGIFTEN FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Avgiften för småbarnspedagogiken är i kraft tills vidare och justeras för ett verksamhetsår i taget. Familjen är skyldig att anmäla (skriftligt med bilagor) om familjens inkomster ändras väsentligt eller om familjestorleken ändras. Ändringarna träder i kraft i början av följande månad efter anmälan.

Om beslutet om bestämmande av avgift har byggt på felaktiga uppgifter som klienten har lämnat, kan avgiften rättas retroaktivt för högst ett år. Om familjen utelämnat uppgifter, återbetalas inte avgifter för småbarnpedagogiken.

Beslutsfattaren har rätt att kontrollera uppgifterna hos myndigheterna i fråga (17 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken).

Avgiften för småbarnspedagogiken justeras också om de ikraftvarande bestämmelserna eller besluten ändras.

 

Related to the subject: