Vattentjänster

Vatten- och avloppsverket

Vatten- och avloppsverket har som uppgift att ansvara för vattenförsörjningen, ledande av vatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

Vattenverkets senaste meddelanden
Vattenverkets ledning
Janne Koivuniemi, vattentjänstchef044 045 6824
Jari Hakala, driftschef0500 475 078
Asko-Pekka Pyrhönen, nätverksmästare044 369 5293
Felanmälningar (jour 24 h)
040 188 6005
Ändringar av fakturerings- och konsumentuppgifter
telefontid mån-fre kl. 9.00-11.00
040 188 6003
vesilaitos.asiakaspalvelu (a) lohja.fi
Anslutning till vatten- och avloppsnätet
Utbyggnad
Vattenmätare
telefontid mån-fre kl. 9.00-11.00
040 188 6003
Utlåtanden om anslutning, ledningskartor:
Timo Mäkinen, planeringsingenjör050 567 5900
Paula Ruth, planeringsassistent044 369 4481
Niina Raiski, planeringsassistent044 369 4480
Esa Rantala, planerare044 369 4478
Mika Kuronen, planerare044 369 4479

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)lohja.fi

Följande avsnitt innehåller mer information om kontakter med vattentjänstverket:

* Vattenläckor och störningar i distributionen:
Om vattnet har någon smak, lukt eller annan olägenhet eller om läckor eller störningar uppkommer i vattendistributionen, ska man ringa numret för felanmälningar 040 188 6005.

* Anslutning till vatten- och avloppsnätet
* Vatten och avloppsverkets taxa och servicegifteratten taxa
* Konsumenter som kunder vid vattenverket
* Faktureringsperioder
* Läckor i vattenarmaturen ger genast större vattenräkning
* Avläsning av vattenmätare

Vattnets hårdhetsgrad:

Vattenverket distribuerar vatten som är mjukt-medelhårt.
Totalhårdheten i nätet 2016

OMRÅDE HÅRDHET
°dH
HÅRDHET
mmol/l
HÅRDHETSKLASS
Karislojo3,50,62mjuk
Centrum7,61,4medelhård
Gerknäs6,11,1medelhård
Lojo station4,50,8mjuk
Västra Lojo4,50,8mjuk
Muijala4,10,73mjuk
Nummentausta5,10,91mjuk
Nummi2,50,44mycket mjuk
Pusula2,50,45mycket mjuk
Sammatti3,70,67mjuk
Saukkola2,50,45mycket mjuk

Vad hårdheten i praktiken innebär:

HÅRDHET°dHmmol/l
mycket mjuk0 – 30 – 0,55
mjuk3 – 60,55 – 1,10
medelhård6 – 91,10 – 1,60
ganska hård9 – 121,60 – 2,15
hård12 – 182,15 – 3,20
mycket hård18+3,20 +

Gemensam kontroll av grundvattnet i Lojo 2015

www.pytty.fi

 

Related to the subject: