Gatuplaner

GATUPLANERNA FÖR TOIVOGATAN
Situationsplan
Översiktlig situationsplan
Längd- och typtvärsnitt
Planerna har godkänts 6.3.2024 § 48

GATUPLANER FÖR PLANOMRÅDET I VABBY
Plankarta
Situationsplan
Grönhagensgatan, längdsnitt
Rehbindersgatan, längdsnitt
Rehbindersgränden, längdsnitt
Rehbindersstigen, längdsnitt
Smalésgränden, längdsnitt
Volsstigen, längdsnitt
Volsvägen, längdsnitt
Vattenledning linje Rehbindersgatan-Volsvägen, längdsnitt
Vattenledning linje Rehbindersstigen-nuvarande vattenlednings underhåll, längdsnitt
Vattenledning linje Smalésgränden-Grönhagensgatan, längdsnitt
Planerna har godkänts 8.11.2023 § 153

PARKPLANEN FÖR AURLAXGATAN
Situationsplan
Översiktlig situationsplan
Aktuell detaljplan
Längd- och typtvärsnitt
Planerna har godkänts 31.5.2023 § 75

GATUPLANERNA FÖR SMEDJEGATAN, GÖLGATAN OCH MANUVÄGEN
Situationsplan
Trafikregleringsplan
Längdtvärsnitt, Smedjegatan
Längdtvärsnitt, Gölgatan
Längdtvärsnitt, Manuvägen
Plankarta
Planerna har godkänts 31.5.2023 § 74

GATUPLANERNA FÖR STORLOJOGATAN OCH PETSAMOBRINKEN
Situationsplan
Suurlohjankatu, längd- och typtvärsnitt
Petsamonrinne, längd- och typtvärsnitt
Planerna har godkänts 12.4.2023 § 59

GATUPLANER FÖR MUIJALAS PLANOMRÅDE
Muijalas planområde, situationsplan
Värdinneleden, längdsnitt
Helenavägen, längdsnitt
Helgavägen, längdsnitt
Hildavägen, längdsnitt
Idavägen, längdsnitt
Jungfrugränden, situationsplan
Jungfrugränden, längdsnitt
Olgavägen, längdsnitt
Saimavägen, längdsnitt
Planerna har godkänts 8.2.2023 § 21

GATAPLANERNA FÖR RAJAMÄKIGATAN, KUUSISTOGATAN, KOTKALAGATAN, KUOKKALAGATAN, KAIKULAGATAN OCH KONKKALGATAN
Situationsplan
Längdsnitt av Rajamäkigatan
Längdsnitt av Kuusistogatan
Längdsnitt av Kotkalagatan
Längdsnitt av Kuokkalagatan
Längssnitt av Kaikulagatan
Längdsnitt av Konkkalagatan
Planerna har godkänts 8.6.2022 § 80

ISTÅNDSÄTTNING AV PETTER FORSSTRÖMS PARK
Situationsplan
Planen har godkänts 8.6.2022 § 79

GATUPLANERNA FÖR KÄSSÄVÄGEN
Planerna är framlagda 16-30.5.2022.
Aktuell detaljplan
Situationsplan
Längdsnitt av Kässävägen
Längdsnitt av Kalkpetters väg
Längdsnitt av Stationsgränden
Längdsnitt av Valbyvägen
Längdsnitt av gångbana-cykelväg 1 vid Stationsgränden

GATAPLANERNA FÖR HELSINGIUSVÄGEN, TUSAGRÄNDEN OCH VALBYVÄGEN
Aktuell detaljplan
Situationsplan
Helsingiusvägens längd- och typtvärsnitt
Tusagrändens längd- och typtvärsnitt
Valbyvägens längd- och typtvärsnitt
Planerna har godkänts 8.6.2022

GATUPLANERNA FÖR GUNNARLPA PLANOMRÅDE, FAS 4
Planeringsområde
Översiktskarta
Paisterinteenkatu situationsplan
Lohjanselänkatu situationsplan
Moreenikatu situationsplan
Muinaisrannanpolku söder situationsplan
Planerna har godkänts 12.1.2022 § 8

GATU- OCH VATTENTJÄNSTPLANERNA FÖR VIVAMOS OMRÅDE
Detaljplan
Situationsplanen för Vivamovägen
Vivamovägens längd- och typtvärsnitt
Vattenförsörjningslinjen i Vivamo på avsnittet avloppspumpstation-Vivamovägen situationsplan
Längd- och typtvärsnitt för vattenförsörjningslinjen i Vivamo
Planerna har godkänts 5.5.2021 § 78

GATUPLANERNA FÖR GUNNARLA PLANOMRÅDE FAS 2
Muinaisrannankatu situationsplan
Naturakatu situationsplan
Siirtolohkareenkatu situationsplan
Suppakatu situationsplan
Kiviselankatu situationsplan
Muinaisrannanpolku situationsplan
CV sydlig situationsplan
Planerna har godkänts 25.5.2021 § 87

GATUPLANERNA FÖR HUGONKUJA OCH JAKOBINKUJA
Situationsplan
Längd- och typtvärsnitt för Hugonkuja 
Längd- och typtvärsnitt för Jakobinkuja 
Kombinerad cykel- och gångväg på avsnittet Harbonäsgatan-Mjölnargatan längd- och typtvärsnitt 
Planerna har godkänts 31.3.2021 § 50

PLANERNA FÖR MOTIONSPARKEN I TRÄDSKOLORNAS OMRÅDE, Fas 1
Situationsplan
Plankarta 
Situationsplan för vattenförsörjning
Situationsplan för trafikområde 
Förbelastningsvall, situationsplan 
Planerna har godkänts 31.3.2021 § 51

TRAFIKSÄSKERHETSPLAN FÖR PURUSKORPIVÄGEN
Planen
Planen har godkänts 14.1.2021 § 7

GATUPLANERNA FÖR ROTE- OCH RAUTIOGRÄNDEN
Situationsplan
Rotegränden, längs- och typtvärsnitt
Rautiogränden, längs- och typtvärsnitt
Lägeskarta
Planerna har godkänts 10.12.2020 § 169

TRAFIKREGLERINGSPLAN FÖR HAKULIVÄGEN
Planen
Planen har godkänts 21.10.2020 § 130

TRAFIKREGLERINGSPLAN FÖR KARISLOJOGATAN
Planen
Planen har godkänts 21.10.2020 § 129

GATUPLANERNA FÖR LARSGATAN
Planen är offentligt framlagd 5 -19.10.2020
Situationsplan
Längdsnitt
Typtvärsnitt
Lägeskarta

TRAFIKSÄKERHETSPLANEN FÖR LAXPOJOGATAN 
Situationsplan
Planen har godkänts 19.8.2020 § 92

TRAFIKSÄKERHETSPLANEN FÖR RUSTHÅLLSGATAN 
Situationsplan
Planen har godkänts 10.6.2020 § 75

GATUPLANERNA FÖR SINNESFRID, STILLHET OCH NATURENS LUGN
Planerna är offentligt framlagda 27.4-11.5.2020
Situationsplan
Naturens lugn, längdsnitt
Stillhet, längdsnitt
Sinnesfrid, längdsnitt
Planerna har godkänts 10.6.2020 § 72

GATUPLANERNA FÖR MONKOLAGATAN OCH KYRKOGATAN
Planerna är offentligt framlagda 6 – 20.4.2020
Läge på kartan
Situationsplan
Monkolagatan längdsnitt
Kyrkogatan längdsnitt
Planerna har godkänts 10.6.2020 § 71

PARKPLANEN FÖR HIIDENSALMI, GATUPLANERNA FÖR MELLANLOJOVÄGEN OCH PURUSKORPIVÄGEN (TID. MARTINSGRÄND)
Nämnden för serviceproduktion i Lojo har vid sitt möte 18.3.2020

§ 31 godkänt parkplanen för Hiidensalmi
Planen 

§ 32 godkänt gatuplanerna för Mellanlojovägen
Planerna: Situationsplan, längdsnitt

§ 33 godkänt gatuplanerna för Puruskorpivägen (tid. Martinsgränd)
Planerna: Situationsplanlängdsnitt

GATUPLANERNA FÖR SÅGVERKSGATAN, TAAPELIAUKIO, LANKKUKATU OCH PARRUKATU
Planerna är offentligt framlagda 2-16.1.2019
Gatuplanen för Hiidensalmi
Planerna har godkänts 27.03.2019 § 37

GATUPLANERNA FÖR EMOJIGATAN OCH MEMGATAN
Planerna är offentligt framlagda 3 – 17.12.2018
Översiktskarta över området
Emojigatan-Situationsplan
Emojigatan-Längdsnitt
Memgatan-Situationsplan
Memgatan-Längdsnitt

GATUPLANERNA FÖR OJAMOÅSVÄGEN, SJUKHUSVÄGEN OCH GRÄNSGATAN
Planerna är offentligt framlagda 3 – 17.12.2018
Objektets läge på kartan
Situationsplan rondellen vid Sjukhusvägen och Ojamoåsvägen
Avtaget till Citymarket Längdsnitt
OjamoåsvägenLängdsnitt
Ojamoåsvägen Typtvärsnitt
Sjukhusvägen Gränsgatan Längdsnitt

GATUPLANERNA FÖR GUNNARLA PLANOMRÅDE FAS 3
Planerna är offentligt framlagda 12 – 26.11.2018
Detaljplanen för Gunnarla planområde
Översiktlig situationsplan
Muinaisenmerenkatu typtvärsnitt
Jäätikönkatu typtvärsnitt
Itämerenkatu typtvärsnitt
Reunadeltankatu typtvärsnitt
Jäävuorenkatu typtvärsnitt
Planerna har godkänts 13.12.2018 § 170

GATUPLANERNA FÖR LIESSAARIGATAN OCH GILLERSTIGEN SAMT PARKPLANEN FÖR PORLA
Planerna är offentligt framlagda 30.7 – 13.8.2018
Liessaarigatan situationsplan
Liessaarigatan typtvärsnitt
Gillerstigen situationsplan
Gillerstigen tvärsnitt
Porla översiktsplan 1:500
Beskrivning av översiktsplanen för Porla
Kostnadsberäkningen för Porla 
Planerna har godkänts 29.8.2018 § 104, 105 och 106

BYGGANDE AV GÅNG- OCH CYKELVÄG VID OILAAVÄGEN PÅ AVSNITTET LANDSVÄG 110-RIIKANTIE
Oilaavägen pålavstånd 6-300, situationsplan
Oilaavägen pålavstånd 300-640, situationsplan

GATUPLANERNA FÖR STORLOJOGATAN OCH LARSGATAN
Planerna är offentligt framlagda 12.3 – 26.3.2018
Situationsplan
Storlojogatans längd- och typtvärsnitt
Larsgatans längd- och typtvärsnitt
Målen för och den allmänna presentationen av projektet
Planen har godkänts 2.5.2018 § 52.

GATUPLANERNA FÖR MUIJALANNUMMIVÄGEN, SORTOBRINKEN, MUILAGATAN OCH MUJETTIGATAN
Planerna är offentligt framlagda på stadens webbplats 18.12.2017 – 2.1.2018.
Översiktskarta Muijalannummivägen på avsnittet planområdets gräns-Muijalavägen
Situationsplan Muijalannummivägen på avsnittet planområdets gräns-PL 175
Situationsplan Muijalannummivägen på avsnittet PL 175-450
Situationsplan Muijalannummivägen på avsnittet PL 450-825
Situationsplan Muijalannummivägen PL 825-Muijalavägen
Yttorrläggningskarta Muijalannummivägen på planområdets gräns-Muijalavägen
Längdsnitt Sortobrinken Muilagatan
Längdsnitt Muijalannummivägen
Tvärsnitt Muijalannummivägen a
Tvärsnitt Muijalannummivägen b
Tvärsnitt Muijalannummivägen Mujettivägen-Muilavägen-Sortobrinken
Beskrivning av gatuplanen för Muijalannummivägen
Planerna har godkänts 25.1.2018 § 6.

GATUPLANERNA FÖR GUNNARLAGATAN, TRAVBANSGATAN OCH GRÄVMASKINSGATAN
Planerna är offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden15.5 – 29.5.2017
Gunnarlagatan pålavstånd 0-300
Gunnarlagatan pålavstånd 300-400
Gunnarlagatan pålavstånd 400-650
Gunnarlagatan pålavstånd 650-913
Grävmaskinsgatan pålavstånd 0-278
Travbansgatan pålavstånd 0-400
Travbansgatan pålavstånd 400-729
Översiktskarta
Dagvattenlinje söder om Travbansgatan
Planerna har godkänts 25.4.2017 § 45.

GATUPLANEN FÖR MELBAS KVARTERSOMRÅDE
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 27.12.2016 – 9.1.2017
Situationsplan
Tekniska nämnden beslutade att framlägga planen vid sitt möte 14.12.2016 § 43.

GATUPLANEN FÖR MELLANLOJOVÄGEN OCH PARKGATORNA
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 23.5 – 6.6.2016
Situationsplan
Planen har godkänts 7.6.2016 § 89.

GATUPLANEN FÖR SPELGRÄNDEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 25.4 – 9.5.2016
Situationsplan
Planen har godkänts 10.5.2016 § 67.

GATUPLANEN FÖR SUNHAGSVÄGEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 25.4 – 9.5.2016
Situationsplan
Planen har godkänts 10.5.2016 § 68.

GATUPLANEN FÖR ROUTIOVÄGEN PÅ AVSNITTET TAKA-ROUTIO PLANOMRÅDE – RUSTHÅLLSVÄGEN
Planerna är offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden 25.4. – 9.5.2016
Situationsplan Routiovägen PL 850-1250
Situationsplan Routiovägen PL 1250-1600
Planen har godkänts 7.6.2016 § 88.

GATUPLANERNA FÖR ROUTIOVÄGEN OCH KVARTEREN 720–729 I TAKA-ROUTIO
Planerna är offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden 29.3 – 12.4.2016
Situationsplan Routiovägen PL 0-400
Situationsplan Routiovägen PL 400-850
Situationsplan kvarteren 720-729 Vattenförsörjningslinjer
Planen har godkänts 10.5.2016 § 66.

GATUPLANEN FÖR KARSTUVÄGEN OCH PAIKKARIGATAN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 1.2 – 15.2.2016.
Situationsplan
Planen har godkänts 23.2.2016 § 17.

GATUPLANEN FÖR LÅNGGATAN PÅ AVSNITTET KÄLLGRÄNDEN OCH GROTGRÄNDEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 9.11 – 23.11.2015.
Situationsplan
Planen har godkänts 24.11.2015 § 174.

GATUPLANEN FÖR BOFINKSVÄGEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 6.7 – 20.7.2015.
Situationsplan
Planen har godkänts 18.8.2015 § 113.

GATUPLANEN FÖR FABRIKSGATAN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 1.6 – 15.6.2015.
Situationsplan
Planen har godkänts 16.6.2015 § 92.

GATUPLANEN FÖR VEJBYVÄGEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 2.4 – 20.4.2015.
Situationsplan
Planen har godkänts 21.4.2015 § 65.

GATUPLANERNA FÖR KARISLOJOVÄGEN OCH JA KULLERVOGATAN
Situationsplan
Planerna har varit offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden 9.3 – 23.3.2015.
Planen har godkänts 24.3.2015 § 39 och § 40.

GATUPLANERNA FÖR ÄNGSGATAN OCH RAJAMÄKIGATAN
Planerna är offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden 9.2 – 23.2.2015.
Ängsgatans längdsnitt
Ängsgatan PL 280
Ängsgatan PL 280-560
Rajamäkigatans längdssnitt
Planen har godkänts 24.2.2015 § 19.

 

Related to the subject: