Gatuplaner

GATUPLANERNA FÖR GUNNARLPA PLANOMRÅDE, FAS 4
Planeringsområde
Översiktskarta
Paisterinteenkatu situationsplan
Lohjanselänkatu situationsplan
Moreenikatu situationsplan
Muinaisrannanpolku söder situationsplan
Planerna har godkänts 12.1.2022 § 8

GATU- OCH VATTENTJÄNSTPLANERNA FÖR VIVAMOS OMRÅDE
Detaljplan
Situationsplanen för Vivamovägen
Vivamovägens längd- och typtvärsnitt
Vattenförsörjningslinjen i Vivamo på avsnittet avloppspumpstation-Vivamovägen situationsplan
Längd- och typtvärsnitt för vattenförsörjningslinjen i Vivamo
Planerna har godkänts 5.5.2021 § 78

GATUPLANERNA FÖR GUNNARLA PLANOMRÅDE FAS 2
Muinaisrannankatu situationsplan
Naturakatu situationsplan
Siirtolohkareenkatu situationsplan
Suppakatu situationsplan
Kiviselankatu situationsplan
Muinaisrannanpolku situationsplan
CV sydlig situationsplan
Planerna har godkänts 25.5.2021 § 87

GATUPLANERNA FÖR HUGONKUJA OCH JAKOBINKUJA
Situationsplan
Längd- och typtvärsnitt för Hugonkuja 
Längd- och typtvärsnitt för Jakobinkuja 
Kombinerad cykel- och gångväg på avsnittet Harbonäsgatan-Mjölnargatan längd- och typtvärsnitt 
Planerna har godkänts 31.3.2021 § 50

PLANERNA FÖR MOTIONSPARKEN I TRÄDSKOLORNAS OMRÅDE, Fas 1
Situationsplan
Plankarta 
Situationsplan för vattenförsörjning
Situationsplan för trafikområde 
Förbelastningsvall, situationsplan 
Planerna har godkänts 31.3.2021 § 51

TRAFIKSÄSKERHETSPLAN FÖR PURUSKORPIVÄGEN
Planen
Planen har godkänts 14.1.2021 § 7

GATUPLANERNA FÖR ROTE- OCH RAUTIOGRÄNDEN
Situationsplan
Rotegränden, längs- och typtvärsnitt
Rautiogränden, längs- och typtvärsnitt
Lägeskarta
Planerna har godkänts 10.12.2020 § 169

TRAFIKREGLERINGSPLAN FÖR HAKULIVÄGEN
Planen
Planen har godkänts 21.10.2020 § 130

TRAFIKREGLERINGSPLAN FÖR KARISLOJOGATAN
Planen
Planen har godkänts 21.10.2020 § 129

GATUPLANERNA FÖR LARSGATAN
Planen är offentligt framlagd 5 -19.10.2020
Situationsplan
Längdsnitt
Typtvärsnitt
Lägeskarta

TRAFIKSÄKERHETSPLANEN FÖR LAXPOJOGATAN 
Situationsplan
Planen har godkänts 19.8.2020 § 92

TRAFIKSÄKERHETSPLANEN FÖR RUSTHÅLLSGATAN 
Situationsplan
Planen har godkänts 10.6.2020 § 75

GATUPLANERNA FÖR SINNESFRID, STILLHET OCH NATURENS LUGN
Planerna är offentligt framlagda 27.4-11.5.2020
Situationsplan
Naturens lugn, längdsnitt
Stillhet, längdsnitt
Sinnesfrid, längdsnitt
Planerna har godkänts 10.6.2020 § 72

GATUPLANERNA FÖR MONKOLAGATAN OCH KYRKOGATAN
Planerna är offentligt framlagda 6 – 20.4.2020
Läge på kartan
Situationsplan
Monkolagatan längdsnitt
Kyrkogatan längdsnitt
Planerna har godkänts 10.6.2020 § 71

PARKPLANEN FÖR HIIDENSALMI, GATUPLANERNA FÖR MELLANLOJOVÄGEN OCH PURUSKORPIVÄGEN (TID. MARTINSGRÄND)
Nämnden för serviceproduktion i Lojo har vid sitt möte 18.3.2020

§ 31 godkänt parkplanen för Hiidensalmi
Planen 

§ 32 godkänt gatuplanerna för Mellanlojovägen
Planerna: Situationsplan, längdsnitt

§ 33 godkänt gatuplanerna för Puruskorpivägen (tid. Martinsgränd)
Planerna: Situationsplanlängdsnitt

GATUPLANERNA FÖR SÅGVERKSGATAN, TAAPELIAUKIO, LANKKUKATU OCH PARRUKATU
Planerna är offentligt framlagda 2-16.1.2019
Gatuplanen för Hiidensalmi
Planerna har godkänts 27.03.2019 § 37

GATUPLANERNA FÖR EMOJIGATAN OCH MEMGATAN
Planerna är offentligt framlagda 3 – 17.12.2018
Översiktskarta över området
Emojigatan-Situationsplan
Emojigatan-Längdsnitt
Memgatan-Situationsplan
Memgatan-Längdsnitt

GATUPLANERNA FÖR OJAMOÅSVÄGEN, SJUKHUSVÄGEN OCH GRÄNSGATAN
Planerna är offentligt framlagda 3 – 17.12.2018
Objektets läge på kartan
Situationsplan rondellen vid Sjukhusvägen och Ojamoåsvägen
Avtaget till Citymarket Längdsnitt
OjamoåsvägenLängdsnitt
Ojamoåsvägen Typtvärsnitt
Sjukhusvägen Gränsgatan Längdsnitt

GATUPLANERNA FÖR GUNNARLA PLANOMRÅDE FAS 3
Planerna är offentligt framlagda 12 – 26.11.2018
Detaljplanen för Gunnarla planområde
Översiktlig situationsplan
Muinaisenmerenkatu typtvärsnitt
Jäätikönkatu typtvärsnitt
Itämerenkatu typtvärsnitt
Reunadeltankatu typtvärsnitt
Jäävuorenkatu typtvärsnitt
Planerna har godkänts 13.12.2018 § 170

GATUPLANERNA FÖR LIESSAARIGATAN OCH GILLERSTIGEN SAMT PARKPLANEN FÖR PORLA
Planerna är offentligt framlagda 30.7 – 13.8.2018
Liessaarigatan situationsplan
Liessaarigatan typtvärsnitt
Gillerstigen situationsplan
Gillerstigen tvärsnitt
Porla översiktsplan 1:500
Beskrivning av översiktsplanen för Porla
Kostnadsberäkningen för Porla 
Planerna har godkänts 29.8.2018 § 104, 105 och 106

BYGGANDE AV GÅNG- OCH CYKELVÄG VID OILAAVÄGEN PÅ AVSNITTET LANDSVÄG 110-RIIKANTIE
Oilaavägen pålavstånd 6-300, situationsplan
Oilaavägen pålavstånd 300-640, situationsplan

GATUPLANERNA FÖR STORLOJOGATAN OCH LARSGATAN
Planerna är offentligt framlagda 12.3 – 26.3.2018
Situationsplan
Storlojogatans längd- och typtvärsnitt
Larsgatans längd- och typtvärsnitt
Målen för och den allmänna presentationen av projektet
Planen har godkänts 2.5.2018 § 52.

GATUPLANERNA FÖR MUIJALANNUMMIVÄGEN, SORTOBRINKEN, MUILAGATAN OCH MUJETTIGATAN
Planerna är offentligt framlagda på stadens webbplats 18.12.2017 – 2.1.2018.
Översiktskarta Muijalannummivägen på avsnittet planområdets gräns-Muijalavägen
Situationsplan Muijalannummivägen på avsnittet planområdets gräns-PL 175
Situationsplan Muijalannummivägen på avsnittet PL 175-450
Situationsplan Muijalannummivägen på avsnittet PL 450-825
Situationsplan Muijalannummivägen PL 825-Muijalavägen
Yttorrläggningskarta Muijalannummivägen på planområdets gräns-Muijalavägen
Längdsnitt Sortobrinken Muilagatan
Längdsnitt Muijalannummivägen
Tvärsnitt Muijalannummivägen a
Tvärsnitt Muijalannummivägen b
Tvärsnitt Muijalannummivägen Mujettivägen-Muilavägen-Sortobrinken
Beskrivning av gatuplanen för Muijalannummivägen
Planerna har godkänts 25.1.2018 § 6.

GATUPLANERNA FÖR GUNNARLAGATAN, TRAVBANSGATAN OCH GRÄVMASKINSGATAN
Planerna är offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden15.5 – 29.5.2017
Gunnarlagatan pålavstånd 0-300
Gunnarlagatan pålavstånd 300-400
Gunnarlagatan pålavstånd 400-650
Gunnarlagatan pålavstånd 650-913
Grävmaskinsgatan pålavstånd 0-278
Travbansgatan pålavstånd 0-400
Travbansgatan pålavstånd 400-729
Översiktskarta
Dagvattenlinje söder om Travbansgatan
Planerna har godkänts 25.4.2017 § 45.

GATUPLANEN FÖR MELBAS KVARTERSOMRÅDE
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 27.12.2016 – 9.1.2017
Situationsplan
Tekniska nämnden beslutade att framlägga planen vid sitt möte 14.12.2016 § 43.

GATUPLANEN FÖR MELLANLOJOVÄGEN OCH PARKGATORNA
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 23.5 – 6.6.2016
Situationsplan
Planen har godkänts 7.6.2016 § 89.

GATUPLANEN FÖR SPELGRÄNDEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 25.4 – 9.5.2016
Situationsplan
Planen har godkänts 10.5.2016 § 67.

GATUPLANEN FÖR SUNHAGSVÄGEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 25.4 – 9.5.2016
Situationsplan
Planen har godkänts 10.5.2016 § 68.

GATUPLANEN FÖR ROUTIOVÄGEN PÅ AVSNITTET TAKA-ROUTIO PLANOMRÅDE – RUSTHÅLLSVÄGEN
Planerna är offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden 25.4. – 9.5.2016
Situationsplan Routiovägen PL 850-1250
Situationsplan Routiovägen PL 1250-1600
Planen har godkänts 7.6.2016 § 88.

GATUPLANERNA FÖR ROUTIOVÄGEN OCH KVARTEREN 720–729 I TAKA-ROUTIO
Planerna är offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden 29.3 – 12.4.2016
Situationsplan Routiovägen PL 0-400
Situationsplan Routiovägen PL 400-850
Situationsplan kvarteren 720-729 Vattenförsörjningslinjer
Planen har godkänts 10.5.2016 § 66.

GATUPLANEN FÖR KARSTUVÄGEN OCH PAIKKARIGATAN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 1.2 – 15.2.2016.
Situationsplan
Planen har godkänts 23.2.2016 § 17.

GATUPLANEN FÖR LÅNGGATAN PÅ AVSNITTET KÄLLGRÄNDEN OCH GROTGRÄNDEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 9.11 – 23.11.2015.
Situationsplan
Planen har godkänts 24.11.2015 § 174.

GATUPLANEN FÖR BOFINKSVÄGEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 6.7 – 20.7.2015.
Situationsplan
Planen har godkänts 18.8.2015 § 113.

GATUPLANEN FÖR FABRIKSGATAN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 1.6 – 15.6.2015.
Situationsplan
Planen har godkänts 16.6.2015 § 92.

GATUPLANEN FÖR VEJBYVÄGEN
Planen är offentligt framlagd på Lojo stads kundservicecenter under tiden 2.4 – 20.4.2015.
Situationsplan
Planen har godkänts 21.4.2015 § 65.

GATUPLANERNA FÖR KARISLOJOVÄGEN OCH JA KULLERVOGATAN
Situationsplan
Planerna har varit offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden 9.3 – 23.3.2015.
Planen har godkänts 24.3.2015 § 39 och § 40.

GATUPLANERNA FÖR ÄNGSGATAN OCH RAJAMÄKIGATAN
Planerna är offentligt framlagda på Lojo stads kundservicecenter under tiden 9.2 – 23.2.2015.
Ängsgatans längdsnitt
Ängsgatan PL 280
Ängsgatan PL 280-560
Rajamäkigatans längdssnitt
Planen har godkänts 24.2.2015 § 19.