Information till vikarier

Ett straffregisterutdrag ska visas upp för Lojo rekrytering (småbarnspedagogik och undervisning). Utdraget är i kraft i ett års tid från dagen då det visades upp och får inte vara äldre än 6 månader när det visas upp.

Läkemedelstillstånd (seniorservice) serviceplanerare Päivi Yletyinen, paivi.yletyinen@lohja.fi eller tfn 044 374 4700.

Skattekortet lämnas till lönekontoret (eller med arbetsavtalet):

Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo

Kontonummerändringarna ska meddelas skriftligt och undertecknade till löneräkningen.

Lönebeskeden finns på nätbanken, CGI.

Lönesekreterarna:

  • Seniorservicen: Jemika Holmström, tfn 044 369 4375
  • Småbarnspedagogiken: Tuula Lehtoranta, tfn 044 369 4360
  • Kosthålls- och städservicen: Janita Heinonen, tfn 044 369 4377
  • Skolgångsbiträden och eftermiddagsklubbledare: Terhi Kärkkäinen, tfn 044 369 4382
  • Undervisningen: Tuula Paulin, tfn 044 369 4374 (LohjanYhteislyseon Lukio, Virkby gymnasium, Källhagens/Solbrinkens/Virkby skola, Jalavan/Järnefeltin koulu och Mäntynummen yhtenäiskoulu)
  • Undervisningen: Kati Saario, tfn 044 369 4381 (Nummen yhtenäiskoulu, Anttilan/Harjun/Ojamon/Metsolan/Ojaniitun/Ikkalan/Pusulan/Karjalohjan/Tytyrin/Routio/Sammatin/Rauhalan/Ristin/Maksjoen/Asemanpellon/Lehmijärven/Pullin/Muijalan/Perttilän koulu)

Erfarenhetstillägg och anställningsintyg:

Byråsekreterare Tuula Vilmunen, tfn 019 369 4373

Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo

Erfarenhetstillägget är 3 %/5 år och 8 %/10 år av den uppgiftsrelaterade lönen.