Information till vikarier

Ett straffregisterutdrag ska visas upp för Lojo rekrytering (småbarnspedagogik och undervisning). Utdraget är i kraft i ett års tid från dagen då det visades upp och får inte vara äldre än 6 månader när det visas upp.

Skattekortet lämnas till lönekontoret (eller med arbetsavtalet):

Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo

Kontonummerändringarna ska meddelas skriftligt och undertecknade till löneräkningen.

Lönebeskeden finns på nätbanken, CGI.

Lönesekreterarna:

Kontakt: palkat.lohja@lohja.fi

Erfarenhetstillägg och anställningsintyg:

Byråsekreterare Teija Halve, tfn 044 369 4324, todistukset@lohja.fi

Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo

Erfarenhetstillägget är 3 %/5 år och 8 %/10 år av den uppgiftsrelaterade lönen.

 

Related to the subject: