Information till vikarier

Ett straffregisterutdrag ska visas upp för Lojo rekrytering (småbarnspedagogik och undervisning). Utdraget är i kraft i ett års tid från dagen då det visades upp och får inte vara äldre än 6 månader när det visas upp.

Läkemedelstillstånd (seniorservice) serviceplanerare Päivi Yletyinen, paivi.yletyinen@lohja.fi eller tfn 044 374 4700.

Skattekortet lämnas till lönekontoret (eller med arbetsavtalet):

Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo

Kontonummerändringarna ska meddelas skriftligt och undertecknade till löneräkningen.

Lönebeskeden finns på nätbanken, CGI.

Lönesekreterarna:

Enligt AKTA: småbarnspedagogik, kosthålls- och städservice och seniorservice, undervisning (skolgångshandledare och eftisledare)

  • A – Ha : Riitta Koppanen, tfn 044 369 4378
  • He – Ke : Tuula Lehtoranta, tfn 044 369 4360
  • Ki – L : Jemika Holmström, tfn 044 369 4375
  • M – Po : Terhi Kärkkäinen, tfn 044 369 4382
  • Pr – Se : Tuula Paulin, tfn 044 369 4374
  • Si – V : Kati Saario, tfn 044 369 4381
  • W – Ö : Riitta Koppanen, tfn 044 369 4378

Enligt UKTA: sköts av Sarastia, ext-ovtes@lohja.fi

Erfarenhetstillägg och anställningsintyg:

Byråsekreterare Tuula Vilmunen, tfn 019 369 4373

Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo

Erfarenhetstillägget är 3 %/5 år och 8 %/10 år av den uppgiftsrelaterade lönen.