Parkering

Lojo stad avstod från avgiftsbelagd parkering 25.4.2024.

Parkering i Lojo centrumområde

I Lojo centrumområde finns cirka 1 900 parkeringsplatser. Av dessa är cirka 1 580 allmänna parkeringsplatser, medan cirka 320 är privata parkeringsplatser. Parkeringsplatserna ligger i parkeringsområden och längs gator. Parkeringsplatserna är både tidsbegränsade och obegränsade.

Länk: karta över parkeringsområdena i centrum

Allmänna parkeringsplatser

Tidsbegränsad parkering

I tidsbegränsade parkeringsplatser används parkeringsskiva från måndag till fredag kl. 8–17. Vid andra tidpunkter är parkeringstiden obegränsad.

Tidsbegränsningarna är 30 minuter, 60 minuter, två timmar eller fyra timmar.

Fyra timmars parkeringsplatser finns bland annat på Louhigatan i närheten av torget (50 bilplatser), Garvartorget och Kyrkplanen.

Långvarigare parkeringsplatser (tidsbegränsning 24 timmar) finns på Smedsgatan, Järnvägsgatan och Lehmuskatu.

Parkering utan tidsbegränsning

I centrumområdet finns även parkeringsplatser utan tidsbegränsning (lägena presenteras på kartan över parkeringsområdena).

Anvisad parkering

På kartan över parkeringsområdena har vissa parkeringsområden markerats i blått. I dessa områden är parkering tillåtet endast för vissa användargrupper (till exempel läroanstalter).

Privata parkeringsplatser

Bland annat köpcentren Lohjantähti, Lohi och Prisma har parkeringshus.

I privata parkeringsområden sker parkering enligt fastighetsägarens anvisningar.Mer information:
stadsteknikchef Seppo Lötjönen, tfn 050 529 9869, seppo.lotjonen(a)lohja.fi.

Kyrkplanens parkering (tidsbegränsning 4 timmar).
 

Related to the subject: