Boende och miljö

Popular:

Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen är myndighetsverksamhet. Dess uppgift är att för sin del se till att den byggda miljön är säker, hälsosam och ändamålsenlig. Syftet är att skapa en bra stadsbild på ett sätt som stöder en hållbar utveckling.

Byggnadstillsynens huvuduppgifter är: behandling av lov/tillstånd som behövs för byggande, tillsyn under byggtiden samt tillsyn av underhållet och skötseln av den byggda miljön och byggnaderna.

I Lojo verkar tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft som byggnadstillsynsmyndighet. Sektionen har delegerat sina beslutsbefogenheter så att i praktiken fattas alla beslut om lov/tillstånd som gäller byggande av tjänsteinnehavarna.

Lojo använder en eLupapiste logo jpg-tjänst via vilken man kan sköta alla förfrågningar som gäller byggplatser, behandling av lov/tillstånd och arkivering av lov-/tillståndshandlingar.