Läroplan

Läroplanen är en plan över hur undervisningen ordnas i skolorna. I Finland grundar sig läroplanerna för den grundläggande utbildningen på de grunder för läroplanen som fastställs av Utbildningsstyrelsen. Kommunerna utarbetar en läroplan utifrån dessa grunder.  Lojo stads läroplan finns i filformat i LP för den grundläggande utbildningen 2016 allmän del. Läroplanen och handlingar som kompletterar läroplanen finns också på peda.net som separata dokument.

 

Related to the subject: