Bibliotekets öppettider och kontaktuppgifter

Lojo stadsbibliotek erbjuder bibliotekstjänster utöver på Lojo huvudbibliotek också på sju närbibliotek, i två fleraktörshus samt i den moderna bokbussen Saima.

Kontaktuppgifterna för stadsbibliotekets förvaltning ingår i kontaktuppgifterna för Lojo huvudbibliotek.
 

Välj enheten


 

Lojo huvudbibliotek

Lojo huvudbibliotek

Adress:
Karstuvägen 3, 08100 LOJO

Kontaktuppgifter:

 • Lånedisken
  Lån, åtelämning, förnyelser, anmäla sig som kund, förfrågningar om lånetider, avgifter
  tfn: 044 369 1477
  e-mail: lainaus.paakirjasto [at] lohja.fi
 • Vuxenavdelningen
  Rådgivning och informationssökning, fjärrlån, reservering av material
  tfn: 044 369 1478
  e-mail: kirjasto.lohja [at] lohja.fi
 • Barn- och ungdomsavdelningen
  Material för barn och unga
  tfn: 044 369 1483
  e-mail: lastenosasto [at] lohja.fi
 • Nyhetsområdet
  Tidningar och tidskrifter, Lojo stads meddelanden
  tfn: 044 369 1365
  e-mail: uutisalue [at] lohja.fi
 • Bibliotekskundernas räknings- och indrivningsfrågor
  tfn: 044 369 1377
  e-mail: lainaus.paakirjasto [at] lohja.fi
 • Biblioteksdirektören
  Merja Lonkainen
  tfn: 050 462 1642
  e-mail: merja.lonkainen [at] lohja.fi
 • tf. servicechefen
  Anne Lätti
  tfn: 044 374 1379
  e-mail: anne.latti [at] lohja.fi
 • Byråsekreteraren, lokalbokningar
  Johanna Ketola
  tfn: 044 369 1366
  e-mail: johanna.ketola [at] lohja.fi

 
Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Hela huvudbiblioteket öppnas på vardagar klockan 9:00, men den första timmen är avsedd för självservice. Material kan lånas och återlämnas mellan kl. 9-10 via automater. Från kl. 10:00 betjänar huvudbibliotekets kundservice som vanligt.

Gå tillbaka upp


 

Karislojo bibliotek

Kuva Karjalohjan kirjastosta

Besöksadress:
Keskustie 88, 09120 KARISLOJO

Postadress:
Karislojo bibliotek / Karstuvägen 3, 08100 LOJO

Kontaktuppgifter:
tfn: 044 374 3381
email: kirjasto.karjalohja [at] lohja.fi

Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Karislojo bibliotek fungerar utöver de normala servicetiderna också som ett meröppet bibliotek. Biblioteket kan användas under en del av dygnet självständigt då bibliotekets personal inte finns på plats. Läs mer om meröppna bibliotek på vårt Finna-nätbibliotek.

Gå tillbaka upp
 


 

Tallbacka bibliotek

Kuva Mäntynummen kirjastosta

Adress:
Tallåsgränden 15, 08500 LOJO

Kontaktuppgifter:
tfn: 044 369 5582
email: kirjasto.mantynummi [at] lohja.fi

Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Tallbacka bibliotek fungerar utöver de normala servicetiderna också som ett meröppet bibliotek. Biblioteket kan användas under en del av dygnet självständigt då bibliotekets personal inte finns på plats. Läs mer om meröppna bibliotek på vårt Finna-nätbibliotek.

Gå tillbaka upp
 


 

Ojamo bibliotek

Kuva Ojamon kirjastosta

Adress:
Herrgårdsgränden 4, 08200 LOJO

Kontaktuppgifter:
tfn: 044 369 5612
email: kirjasto.ojamo [at] lohja.fi

Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Gå tillbaka upp
 


 

Biblioteket i Ojaniittuhuset

Kuva Ojaniittutalon kirjastosta

Biblioteket i Ojaniittuhuset är ett bibliotek för Ojaniittu skolan och Ojaniittu daghemmet men det har också öppet för andra besökare på tisdagseftermiddagar. Biblioteket har också en liten samling vuxenlitteratur och svenskspråkig litteratur.

Adress:
Ängssgatan 3, 08150 LOJO

Kontaktuppgifter:
tfn: 044 374 1480
email: kirjasto.ojaniittutalo [at] lohja.fi

Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Gå tillbaka upp
 


 

Pusula bibliotek

kuva Pusulan kirjastosta

Adress:
Marttilantie 3 A, 03850 PUSULA

Kontaktuppgifter:
tfn: 044 767 4826
email: kirjasto.pusula [at] lohja.fi

Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Pusula bibliotek fungerar utöver de normala servicetiderna också som ett meröppet bibliotek. Biblioteket kan användas under en del av dygnet självständigt då bibliotekets personal inte finns på plats. Läs mer om meröppna bibliotek på vårt Finna-nätbibliotek.

Gå tillbaka upp
 


 

Routionmäki meröppna bibliotek

Kuva Routionmäen kirjastosta

Routionmäki bibliotek är ett bibliotek för Routio skolan men också ett meröppet bibliotek på eftermiddagar och under veckoluten. Biblioteket har också litteratur för vuxna och tidningar.

Adress:
Barrskogsvägen 4, 08350 LOJO

Kontaktuppgifter:
email: kirjasto.lohja [at] lohja.fi

Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Det meröppna biblioteket i fleraktörshuset i Routionmäki har ingen servicetid utan biblioteket är bara öppet för besök på egen hand. Läs mer om meröppna bibliotek på vårt Finna-nätbibliotek.

Gå tillbaka upp
 


 

Sammatti bibliotek

kuva Sammatin kirjastosta

Adress:
Lönnrotintie 27, 09220 SAMMATTI

Kontaktuppgifter:
tfn: 044 374 3730
email: kirjasto.sammatti [at] lohja.fi

Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Gå tillbaka upp
 


 

Saukkola bibliotek

kuva Saukkolan kirjastosta

Adress:
Kauppakuja 3, 09430 SAUKKOLA

Kontaktuppgifter:
tfn: 044 369 4779
email: kirjasto.saukkola [at] lohja.fi

Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Gå tillbaka upp
 


 

Virkby bibliotek

kuva Virkkalan kirjastosta

Adress:
Virkbyvägen 9 B, 08700 LOJO

Kontaktuppgifter:
tfn: 044 369 5602
email: kirjasto.virkkala [at] lohja.fi

Öppettider:
Bibliotekens öppettider hittas på första sidan av vårt Finna-nätbibliotek.

Gå tillbaka upp
 


 

Lohjan kirjastoauto Saima

Kuva Lohjan kirjastoauto Saimasta

Kontaktuppgifter:
tfn: 0505675886
email: kirjastoauto [at] lohja.fi

Hållplatstider:
Lojo bokbuss Saima tidtabellen

Om bokbussen inte kör normalt, meddelar man om avvikande körtider så snabbt som möjligt på stadsbibliotekets Facebook-sida och på web-tidtabellen. Stadsbibliotekets Facebook-meddelanden är alltid offentliga och kan också ses på förstasidan för vårt nätbibliotek utan att besöka Facebook: lukki.finna.fi. För att läsa stadsbibliotekets meddelanden på Facebook behövs inga koder.
 

Gå tillbaka upp
 

 

Related to the subject: