Anvisningar för ansökan om privat servicesedel

Lojo stad har ett elektroniskt system för servicesedlar för privat småbarnspedagogik.

Värdet på servicesedeln och familjens självriskandel av klientavgiften beräknas enligt familjens inkomst enligt samma kriterier som i den kommunala dagvården. Om tjänsteproducentens pris överstiger det maximala värde som fastställts av Lojo stad, betalar klienten själv skillnaden av självriskandelen i fråga.

Mer information på Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Om klienten vill att hans/ hennes inkomster ska beaktas vid fastställandet av värdet på servicesedeln, måste han eller hon uppge sina inkomstuppgifter. Mer information finns här.

De tjänsteproducenter med vilka Lojo stad har ett ramavtal finns på adressen www.parastapalvelua.fi/se. Det är också möjligt att använda andra tjänsteproducenter om de söker sig till systemet med servicesedlar och uppfyller villkoren för det.

 

Related to the subject: